Betrokken op een prettige manier

Over mantelzorg

Mantelzorg is zorg die zonder vergoeding wordt gegeven aan een cliënt door één of meer mensen in de directe omgeving van de cliënt.
 
Mantelzorg is een prachtige vorm van delen. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hem, omdat er een emotionele band is met degene die zorg nodig heeft.
 
Wij koesteren mantelzorgers, waarderen hen om wie ze zijn, wat ze doen en ondersteunen hen bij een passende manier van mantelzorg binnen de professionele zorgverlening.
Dit betekent onder meer dat:
  • wij een actieve rol aan de mantelzorger toekennen in het zorgproces.
  • onze medewerkers op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor mantelzorgers en hier proactief mee omgaan.
  • het samenspel tussen professionele zorg en mantelzorg samen met de mantelzorgers periodiek wordt besproken.

 

Bent u mantelzorger? Dan stellen wij het zeer op prijs als u dit ons kenbaar maakt wanneer u of uw dierbare in contact komt met Zorggroep Sint Maarten.

 

Tevens heeft Zorggroep Sint Maarten een samenwerkingsverband met Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. www.mezzo.nl


logo_mezzo.pngIn voor Mantelzorg

Om de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers te verbeteren heeft Zorggroep Sint Maarten meegedaan met het programma In voor Mantelzorg van Vilans en Movisie. Fysieke en digitale informatie-uitwisseling tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers staan hierin centraal. 


Doel van het programma is de positie van mantelzorgers in de zorg te versterken en de relatie met beroepskrachten te verbeteren. Zie ook: invoormantelzorg.nl​ 


 ​​​​​​​​​