Uw gegevens zijn privé en dat moet ook zo blijven

Privacy, een kwestie van vertrouwen

Wie te maken krijgt met hulpverleners in de gezondheidszorg, moet volledig op hen kunnen vertrouwen. Niet alleen moet hun deskundigheid in orde zijn, maar ook moet je als cliënt en/of huurder ervan op aan kunnen dat de privacy beschermd is en blijft. 

Zorggroep Sint Maarten houdt zich daarom strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet is de basis van ons privacybeleid​, want gegevens over uw gezondheid en over andere omstandigheden zijn privé en dat moet ook zo blijven. Daarom verstrekken we persoonlijke gegevens niet aan derden.

​​​​​​​​​​