Maak het verschil en doe mee

ANBI status

Stichting Zorggroep Sint Maarten is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Diverse gegevens die in dit verband van belang zijn treft u onderstaand aan.

RSIN

8139.19.368

KvK

081 30 883

Contactgegevens

Stichting Zorggroep Sint Maarten
Gravenallee 13 | 7591 PE DENEKAMP
Postbus 244 | 7570 AE OLDENZAAL
 
Telefoon: 088 - 000 52 00
Bankrekeningnummer (IBAN): Rabobank: NL65RABO0151413460 / ING: NL94INGB0664765033

Doelstelling

Stichting Zorggroep Sint Maarten vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij zien een maatschappij voor ons waarin mensen bewust in het leven staan en dat leven samen delen. Wij richten ons bij onze zorgverlening niet op menselijke beperkingen, maar op wat mensen nog wél kunnen. Elke dag opnieuw gaan wij uit van de kracht van mensen, hun mogelijkheden en hun talenten. En van de kracht van delen, deel je leven! Zie ook onze missie en belofte​.

Actueel beleidsplan

Beloningsbeleid

Voor medewerkers is de CAO Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorg van toepassing.
De beloning van de bestuurders en de leden Raad van Toezicht is conform de Beloningscode Bestuurders in de Zorg respectievelijk Beloningscode van Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Zie bladzijde 32 t/m 35 van onze jaarrekening 2017.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

Zie bladzijde 7 ev. van de jaarrekening 2017.​
 

Overzicht sponsoren óf donateurs van Zorggroep Sint Maarten

Wist u al, dat Zorggroep Sint Maarten bijzonder actieve vriendenstichtingen heeft? En dat deze vriendenstichtingen ook zélf regelmatig de handen uit de mouwen steken? Via deze vriendenstichtingen worden onze locaties op diverse manieren ondersteund. Door daadwerkelijk mee te helpen bij de uitvoering van allerlei projecten maar ook financieel. Bijvoorbeeld als sponsor of donateur om het leefplezier van de bewoners aanzienlijk te verhogen. Hieronder een overzicht met de diverse vriendenstichtingen.

​​​​​​​​​​​​​