“Belang cliënten, medewerkers voorop”

Antonius en Gaza op zoek naar verbinding in de regio

​Zorginstellingen Antonius in Acht en Gaza in Harmelen, beide onderdeel van Zorggroep Sint Maarten, gaan zich oriënteren op een nieuwe zorgpartner in de regio. Dit is het gevolg van een koerswijziging binnen de Zorggroep waarbij de voormalige organisatiestructuur is vervangen door een vijftal leef-werkgemeenschappen in Noordoost-Nederland waarin meerdere woonzorgcentra van de Zorggroep samen optrekken. 

Versterking 
Om voldoende tot ontwikkeling te komen zoeken beide locaties de verbinding met sterke partners in de eigen omgeving. “Hiervoor gaan we de komende periode in gesprek met collega zorgorganisaties”, vertelt projectleider Sjaak Leferink die aangeeft dat het een zorgvuldig traject zal zijn waarbij op zijn vroegst in het voorjaar van 2018 een besluit wordt verwacht. “Tot die tijd blijven ze gewoon onderdeel van Zorggroep Sint Maarten”, aldus Leferink die de verwachting uitspreekt dat de ontwikkelingen voor de huidige cliënten en bewoners nauwelijks impact hebben. 

“Belang cliënten, medewerkers voorop”
Uiteraard worden medewerkers en cliënten zorgvuldig betrokken en geïnformeerd gedurende het proces. “Zowel de medewerkersvertegenwoordiging als de lokale cliëntenraad staan er positief tegenover”, zegt Leferink. Hij benadrukt dat duidelijke voorwaarden zijn gesteld aan de zoektocht naar een nieuwe partner. “Het belang van de cliënten, medewerkers en direct betrokkenen staat voorop.  De continuïteit en kwaliteit van zorg blijft niet alleen nu maar ook in de toekomst goed gewaarborgd. Ook bij een andere partner.”