Bezoek IGZ aan Mariënbosch

Op 10 januari jl. heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een bezoek gebracht aan één van onze locaties, Mariënbosch in Heerenveen. Naar aanleiding van dit bezoek is een rapport opgesteld waarin de Inspectie een aantal verbeterpunten constateert.  

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om deze verbeterpunten op te pakken. Deze moeten niet alleen bij Mariënbosch, maar bij alle locaties zichtbaar zijn. Samen met de IGZ hebben we geconstateerd dat we nu voldoen aan alle gestelde normen. Om het gewenste niveau vast te houden vinden er met regelmaat (aangekondigde en onaangekondigde) audits plaats op alle locaties en heeft continue scholing van onze medewerkers volop de aandacht.

Cliëntgerichtheid zichtbaar hoog in het vaandel
Naast de verbeterpunten heeft de IGZ ook een aantal mooie dingen geconstateerd, onder andere over de cliëntgerichtheid bij Mariënbosch. Men geeft aan dat medewerkers zichtbaar gericht zijn op het leren kennen van de cliënt. De kleinschalige woonvorm en kleine teams dragen hieraan bij. 

Deelname aan het project ‘Waardigheid en Trots’ heeft geleid tot de opzet van meer en nieuwe activiteiten rondom cliëntgerichtheid. Het dagelijkse leven en de activiteiten sluiten goed aan bij wat voor de cliënt van belang is. Een prachtig compliment!