Start Deel je leven 2.0 groepsconcept

Maatschappelijk verslag en jaarrekening 2016 gepubliceerd

​2016 was het jaar waarin de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten geënt op deel je leven
nog meer dan voorheen, onze aandacht heeft gehad. Het was bovendien het jaar waarin een start is gemaakt met het Deel je leven 2.0 groepsconcept: onze locaties worden opgewaardeerd naar leefwerkgemeenschappen (twee of meer locaties in een dorp of stadje én hun omgeving) waarin alles is gericht op het welzijn en welbevinden van cliënten, bewoners, huurders, familie en vrienden. In deze gemeenschappen zijn de volgende principes leidend: 

  • ​Principe 1: Iedereen is bijzonder
  • Principe 2: We maken waar wat mogelijk is
  • Principe 3: We hebben elkaar nodig om betekenisvol te zijn
  • Principe 4: Wie het weet mag het zeggen 

In onderstaand maatschappelijk verslag en de jaarrekening 2016 is uitvoerig te lezen welke resultaten Zorggroep Sint Maarten in 2016 behaalde. ​​
​​​​​​​​​​​​​​​
Maatschappelijk verslag 2016


Jaarrekening 2016


Betekenisvol zijn én blijven
Wij blijven de komende jaren onze zorg- en dienstverlening ontwikkelen om ook in de toekomst 
betekenisvol voor cliënten te kunnen blijven. Deel je leven gaat voorbij goede zorg aan cliënten. Het gaat ook om waardevolle ontmoetingen, professionele medewerkers, inzet van talenten en innovatie in en buiten onze leefwerkgemeenschappen.