Nieuwe raad van bestuur Zorggroep Sint Maarten

De raad van toezicht van Zorggroep Sint Maarten benoemt Anneke Bouwmeester (voorzitter), Patricia 
Bangma en Frits Nicolai als nieuwe leden van de raad van bestuur van Zorggroep Sint Maarten. Zij 
volgen per 1 mei 2017 Guido van den Boorn op, die als interim bestuurder de Zorggroep gaat verlaten.  
 
De nieuwe raad van bestuur zal als team invulling geven aan de nieuwe topstructuur en koers die 
Guido van den Boorn het afgelopen jaar in opdracht van de raad van toezicht en in nauwe samenspraak 
met de diverse gremia binnen de organisatie heeft ontwikkeld.  
 
De drie bestuursleden delen een brede ervaring in de zorg. Door de diversiteit in talent, 
persoonlijkheid én hun gedegen ervaring op bestuurlijk niveau vormen ze daarbij volgens de raad van 
toezicht het ideale team om samen met medewerkers en management van de nieuwe koers Deel je 
leven 2.0 een succes te maken.