Vertrek Anneke Bouwmeester en Frits Nicolai

Twee bestuursleden Zorggroep Sint Maarten vertrekken

Anneke Bouwmeester en Frits Nicolai treden deze zomer terug als leden van de raad van bestuur. Begin vorig jaar is door Zorggroep Sint Maarten gestart met een driehoofdige raad van bestuur. Mevrouw Bouwmeester en de heer Nicolai zijn als bestuurder tot de conclusie gekomen dat hun visie en kwaliteiten niet goed meer aansluiten bij de fase waarin de organisatie zich op dit moment bevindt. 

Wij danken beiden voor hun inzet voor de organisatie en wensen hen voor de toekomst het allerbeste toe.

De bestuurstaken worden waargenomen door mevrouw Patricia Bangma. De raad van toezicht van Zorggroep Sint Maarten heeft er het volste vertrouwen in dat mevrouw Bangma die taken goed weet te vervullen.

​​​​