Mark Boumans en Roelien Ritsema van Eck benoemd tot lid

Wisselingen in raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten

Mark Boumans en Roelien Ritsema van Eck zijn benoemd tot lid van de raad van toezicht van 
Zorggroep Sint Maarten. Boumans volgt per 1 mei a.s. de wegens verstrijken van de zittingstermijn vertrekkend voorzitter Liesbeth Karsten op. Ritsema van Eck neemt per 1 mei de taken over van Dick Engbers als lid van de raad van toezicht en voorzitter van de Auditcommissie.  
 
Mark Boumans wordt vanaf 18 mei a.s. de nieuwe burgemeester van Doetinchem. Sinds 2015 is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Ommen (vanaf 2015). Daarvoor was hij gedeputeerde van de provincie Groningen (2011-2015), burgemeester van de gemeente Haren (2007-2011) en wethouder van de gemeente Meppel (2006-2007). Daarnaast heeft hij jarenlang ervaring als manager, bestuurder en toezichthouder in de (semi-) publieke sector.   
 
Roelien Ritsema van Eck werkt momenteel als Directeur Betalen Retail & Private Banking bij ABN Amro. Ze beschikt over uitgebreide leidinggevende- en verander ervaring en is een senior gesprekspartner voor politiek, toezichthouders (AFM, ACM en DNB), belangenorganisaties en media. 
 

Samenstelling raad van toezicht Zorggroep Sint Maarten per 1 mei 2017 

Mark Boumans (voorzitter) 
Marjan Weekhout (plaatsvervangend voorzitter, lid op bindende voordracht van de CCR) 
Anneke Mossou (lid) 
Roelien Ritsema van Eck (lid)  
 

Aantreden nieuwe raad van bestuur 

De gewijzigde samenstelling van de raad van toezicht valt samen met het aantreden van de nieuwe raad van bestuur van Zorggroep Sint Maarten. Deze raad van bestuur bestaat per 1 mei uit Anneke Bouwmeester (voorzitter), Patricia Bangma en Frits Nicolai. Zij volgen dan Guido van den Boorn op, die als interim bestuurder de Zorggroep gaat verlaten.  
 
De nieuwe raad van bestuur zal als team invulling geven aan de nieuwe topstructuur en koers die  Guido van den Boorn het afgelopen jaar in opdracht van de raad van toezicht en in nauwe samenspraak  met de diverse gremia binnen de organisatie heeft ontwikkeld.   
​​​​​