Goed toezicht op de Zorggroep

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van Zorggroep Sint Maarten bestaat uit tenminste 4 personen en maximaal 5 personen. Alle leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk. Medewerkers en bestuurders van Zorggroep Sint Maarten zitten nimmer in de raad van toezicht. De raad van toezicht controleert of het bestuursbeleid klopt met de goedgekeurde plannen. Verder controleert de raad van toezicht ook of Zorggroep Sint Maarten zich houdt aan wetten en regels.
 
De raad van toezicht en het bestuur van de Zorggroep beschouwen good governance​ als een vanzelfsprekendheid. De Zorgbrede governancecode 2010 is leidraad voor de uitwerking van goed toezicht, goed bestuur en het afleggen van openbare verantwoording.
 
De leden van de raad van toezicht per 18 april 2018 zijn:
  • de heer M. Boumans, voorzitter
  • mevrouw M. Weekhout, plaatsvervangend voorzitter (namens de centrale cliëntenraad voorgedragen)
  • mevrouw A. Mossou, lid
  • mevrouw R. Ritsema van Eck, lid
  • de heer  M. Schmidt, lid 


​​​​​​​​​​​​​​​​