Echt contact en gezelligheid bij onze dagvoorziening

Dagvoorziening zelfstandig wonende ouderen

Woont u zelfstandig thuis maar kunt u zich niet langer op eigen kracht of met behulp van de mensen om u heen redden? Dan komt u via uw gemeente wellicht in aanmerking voor een maatwerkvoorziening zoals deelname aan onze dagvoorziening. Iedereen die deel van onze leefgemeenschap wil uitmaken en daar ook zelf aan wil bijdragen is van harte welkom bij Zorggroep Sint Maarten!

Wat kunt u van onze dagvoorziening verwachten?

Onze dagvoorziening biedt u een echt tweede huis en ondersteunt u langer zelfstandig te blijven wonen. Op diverse locaties bent u van harte welkom om uw dag op een zinvolle manier te besteden, nieuwe mensen te ontmoeten en met elkaar in gesprek te raken. We organiseren daarbij afwisselende activiteiten ter ontspanning in groepsverband en individueel. 

Andere activiteiten zijn meer gericht op het leren omgaan met het ouder worden en de dingen die u niet meer of minder goed kunt. Ook kunnen we binnen onze dagbesteding medische en psycho-sociale begeleiding aanbieden en kan er diagnostiek plaatsvinden.
 
Let op: Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 ondersteunen gemeenten mensen die niet op eigen kracht of met behulp van hun sociale netwerk zelfredzaam zijn. Zij beoordelen of u in aanmerking komt voor een dergelijke maatwerkvoorziening. ​​