Welke zorg past bij u?

Welke zorg past bij u?

Samen met u kijken wij graag naar de zorg die u nodig heeft om uw leven zo goed mogelijk te kunnen leiden. Iedereen die deel van onze leefgemeenschap wil uitmaken en daar ook zelf aan wil bijdragen is van harte welkom bij Zorggroep Sint Maarten!

De Wet langdurige zorg (Wlz) – Permanente zorg en toezicht nabij

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht voor kwetsbare ouderen en mensen met een beperking die de hele dag zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Voorbeelden van Wlz-zorg: 

  • ​Verblijf in een instelling 
  • Persoonlijke verzorging 
  • Verpleging
  • Begeleiding 
  • Behandeling

Om een vergoeding te krijgen vanuit de Wlz heeft u een indicatie nodig van het CIZ​, Centrum Indicatiestelling Zorg. De indicatie bepaalt uw Zorgzwaartepakket en hoeveel Wlz-zorg u krijgt. U kunt deze permanente zorg ontvangen op een van onze 17 prachtige locaties​ (of eventueel bij u thuis, als uw zorgkantoor dit verantwoord acht). Zorggroep Sint Maarten ondersteunt u graag bij het aanvragen van uw (her)indicatie. 

De Zorgverzekeringswet (Zvw) – Verpleging en/of verzorging thuis

Als u geen Wlz-indicatie heeft voor verblijf in een instelling, maar thuis verpleging en/of verzorging nodig hebt, kunt u dit ontvangen via uw zorgverzekering (de Zorgverzekeringswet). Deze zorg heet nu wijkverpleging. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het opstaan, aankleden of douchen, wondverzorging of hulp bij injecties. 

In Twente biedt Maartje wijkverpleging. Buiten Twente kunt u via onze locaties​ een beroep doen op deze vorm van zorg. 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 – Maatwerkvoorzieningen; ondersteuning en dagbesteding 

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 ondersteunen zij mensen die niet op eigen kracht of met behulp van hun sociale netwerk zelfredzaam zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

  • ​Begeleiding en dagbesteding
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten --> kortdurend verblijf op een van onze locaties behoort hierbij ook tot de mogelijkheden 

Gemeenten bepalen of u in aanmerking komt voor een dergelijke maatwerkvoorziening die wij op onze locaties aanbieden. 
​​​​​​​