Antonius in Acht

Wie is wie bij woonzorgcentrum Antonius in Acht?

In woonzorgcentrum Antonius in Acht kunt u te maken krijgen met diverse personen en disciplines. We benoemen ze hieronder zodat u precies weet bij wie u terecht kunt voor welke soort vragen:

Dorien van Gemert - woonzorgcentrum AntoniusZorgmanager: Dorien van Gemert (foto)

De zorgmanager heeft de algemene leiding over woonzorgcentrum Antonius en is onder andere verantwoordelijk voor het aansturen en aanstellen van het personeel.

Contactverzorgenden

De contactverzorgenden vormen het eerste aanspreekpunt voor de cliënten van Antonius. Ze coördineren de zorg en zijn bovendien het aanspreekpunt voor familieleden van de cliënt.

Verzorgenden/Verpleegkundigen:

De verzorgenden en verpleegkundigen van Antonius helpen cliënten bij:

  • het wassen en aankleden en overige dagelijkse handelingen
  • het innemen van medicijnen
  • het geven van injecties
  • zorg rondom sondevoeding
  • etc.

Teamleiders

De teamleiders van Antonius hebben de dagelijkse leiding over de teams en zijn er voor verantwoordelijk dat de medewerkers goede zorg verlenen.

Maatschappelijk werker(s)

De maatschappelijk werker van Antonius begeleidt cliënten en familieleden in het omgaan met een ziekte en de veranderingen in het leven die hieruit voortvloeien. De maatschappelijk werker geeft rondleidingen voor potentiële cliënten en geeft informatie en advies bij verhuizing naar een andere afdeling of ontslag uit Antonius.

Activiteitenbegeleider(s)

De activiteitenbegeleiders van Antonius begeleiden groepsgewijs cliënten en verzorgen in dat kader een zinvolle dagbesteding. Daarbij is er aandacht voor het welzijn van de cliënten, gecombineerd met het uitvoeren van ontspanningsactiviteiten.

Huisarts

Natuurlijk heeft u de volledige vrije keuze van uw huisarts. Zij hebben onbeperkt toegang tot ons woonzorgcentrum en, indien u dat wenst, tot uw appartement. Ook kunt u zich te allen tijde tot hen wenden. Alleen op uw verzoek zal de (contact)verzorgende u hierbij helpen of een bezoek regelen.

Diverse behandelaren of specialisten

Afhankelijk van indicatie, wensen en behoeften kunt u met verschillende behandelaren of specialisten te maken krijgen. Hierbij kunt u denken aan u een fysiotherapeut, een psycholoog, logopedist of diëtist.

Vertrouwenspersoon

Cliënten die niet tevreden zijn over de dienstverlening van Antonius kunnen dit uiteraard altijd bespreken met de betrokken medewerker (en diens leidinggevende). Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan de onafhankelijke vertrouwenspersoon uitkomst bieden. Deze luister actief naar de cliënt en gaat op zoek naar een oplossing om herhaling van het probleem te voorkomen.

Bij Antonius is de vertrouwenspersoon: Caroline van Helvert (caroline.van.helvert@kpnmail.nl)

Meer weten of een afspraak maken?

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken met een van bovengenoemde personen? Neem dan contact op via onderstaande gegevens. We staan u graag te woord. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Woonzorgcentrum Antonius in Acht
Neem voor meer informatie contact op met:
Woonzorgcentrum Antonius (Acht-Eindhoven)
Telefoonnummer: 040 - 262 12 65

Contactformulier Woonzorgcentrum Antonius in Acht

 

 

Deel of print