GCR Dinkelland-Tubbergen

Gemeenschaps Cliëntenraad Dinkelland-Tubbergen

 Cliëntenraadswerk in Coronatijd

Wij denken aan u! 

Vriendenstichtingen

Om als Gemeenschapscliëntenraad (GCR) van Dinkelland-Tubbergen de belangen van de cliënten te vertegenwoordigen is contact met de cliënten, familie en mantelzorgers van groot belang.
In deze bijzondere tijd is het dan ook moeilijk om als cliëntenraadslid je werk te kunnen doen.
Natuurlijk onderhouden we telefonisch contact via Cliënt Aanspreek Personen (CAP).
Dit zijn bijvoorbeeld cliënten, familieleden of anderen die direct in verbinding staan met onze cliënten.

Juist nu is het van belang om ervaringen en signalen die binnenkomen van contacten / familie / mantelzorgers te verzamelen. U kunt hiervoor onderstaand contactformulier invullen.

De signalen en zorgen worden door de GCR besproken met de Gemeenschapsmanager. Daarnaast is er veel contact tussen de voorzitter van de GCR, Alfons Steggink en de Gemeenschapsmanager (a.i.) Sjaak Leferink. De GCR leden worden op deze wijze en via de site van Zorggroep Sint Maarten regelmatig op de hoogte gehouden van de besluiten en maatregelen die genomen worden.

Als medezeggenschapsorgaan en ‘linking pin’ tussen de Zorggroep en cliënten kan de GCR niet direct zaken oplossen, maar wel onder de aandacht van het management brengen.
Persoonlijke zaken over de zorgverlening kunt u natuurlijk met uw eerst verantwoordelijke verzorgende/contactpersoon van Zorggroep Sint Maarten opnemen.

Binnen de gemeenschap Dinkelland-Tubbergen is een enthousiaste Gemeenschaps Cliëntenraad (GCR) actief die opkomt voor het algemeen welzijn van onze cliënten. Samen met de Centrale Cliëntenraad (waarin iedere GCR is vertegenwoordigd) behartigt de GCR formeel de belangen van al onze intramurale en ambulante cliënten in Dinkelland-Tubbergen. Dus ook voor u.

Met regelmaat gaat de GCR met gemeenschapsmanager (a.i.) Sjaak Leferink om tafel om het reilen en zeilen op de diverse locaties en in de thuiszorg te bespreken. En altijd vanuit het oogpunt van de cliënt. Voorzitter van de GCR Dinkelland-Tubbergen is Alfons Steggink.

Leden GCR: 

Henny Oude Geerdink (Eeshof, thuiszorg Dinkelland-Tubbergen, vice-voorzitter), Nanda Rademaker (Franciscus), Henk Boom (Gerardus Majella), Alfons Steggink (voorzitter), Helma Kuipers (Sint Jozef), Theo Kattenpoel (Gravenstate), Astrid Koopman (ambtelijk secretaris).

Ogen en oren

Naast deze formele medezeggenschap is er in iedere gemeenschap van de Zorggroep een belangrijke rol weggelegd voor Cliënt Aanspreek Personen (CAP) dichtbij de cliënt. Zij vormen de ogen en oren voor de leden van de Cliëntenraad en helpen signalen vanuit de gemeenschap bespreekbaar te maken.  Dit kunnen cliënten zijn, maar ook familieleden, vrijwilligers of andere mensen die regelmatig aanwezig zijn op een van de locaties en zo de dagelijkse gang van zaken actief meemaken.

Vragen of aanmelden?

Wilt u meer weten over de GCR Dinkelland-Tubbergen, wilt u een bepaald onderwerp bij hen onder de aandacht brengen of zich aanmelden als lid? Vul dan onderstaand contactformulier in. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Contactformulier GCR Dinkelland-Tubbergen

Deel of print