GCR Oldenzaal

Gemeenschaps Cliëntenraad Oldenzaal

— Cliëntenraadswerk in Coronatijd —

Wij denken aan u! 

Vriendenstichtingen

Om als Gemeenschapscliëntenraad (GCR) van Oldenzaal de belangen van de cliënten te vertegenwoordigen is contact met de cliënten, familie en mantelzorgers van groot belang.
In deze bijzondere tijd is het dan ook moeilijk om als cliëntenraadslid je werk te kunnen doen.
Natuurlijk onderhouden we telefonisch contact via onze CliëntenAanspreekPunten (CAP).
Dit zijn bijvoorbeeld cliënten, familieleden of anderen die direct in verbinding staan met onze cliënten.

Juist nu is het van belang om ervaringen en signalen die binnenkomen van contacten/ familie/mantelzorgers te verzamelen. U kunt hiervoor bellen met het secretariaat van de GCR (tijdelijk telefoonnr. 06 – 49824087), of liever nog een mail sturen aan: GCROldenzaal@zorggroepsintmaarten.nl

De signalen en evt. zorgen worden door de GCR besproken met de Gemeenschapsmanager. Daarnaast is er op dit moment wekelijks contact tussen de voorzitter van de GCR, Arend van den Nieuwenhuizen en de Gemeenschapsmanager, Marja Wolswijk. De GCR leden worden op deze wijze en via de site van Zorggroep Sint Maarten alsmede onderlinge contacten regelmatig op de hoogte gehouden van de besluiten en maatregelen die genomen worden.

Als medezeggenschapsorgaan en ‘linking pin’ tussen de Zorggroep en cliënten kan de GCR niet direct zaken oplossen, maar wel onder de aandacht van het management brengen.
Persoonlijke zaken over de zorgverlening kunt u natuurlijk met uw eerstverantwoordelijke verzorgende/contactpersoon van Zorggroep Sint Maarten opnemen.

Binnen de gemeenschap Oldenzaal is een enthousiaste Gemeenschaps Cliëntenraad (GCR) actief die opkomt voor het algemeen welzijn van onze cliënten in Oldenzaal. Samen met de Centrale Cliëntenraad (waarin iedere GCR is vertegenwoordigd) behartigt de GCR formeel de belangen van al onze intramurale en ambulante cliënten in Oldenzaal. Dus ook voor u.

Met regelmaat gaat de GCR met gemeenschapsmanager Marja Wolswijk om tafel om het reilen en zeilen op de diverse locaties en in de thuiszorg te bespreken. En altijd vanuit het oogpunt van de cliënt.

Ogen en oren

Naast deze formele medezeggenschap is er in iedere gemeenschap van de Zorggroep een belangrijke rol weggelegd voor de cliëntaanspreekpunten (CAP) dichtbij de cliënt. Zij vormen de ogen en oren voor de leden van de Cliëntenraad en voorzien hen van relevante informatie. Dit kunnen soms cliënten zijn, maar ook familieleden, vrijwilligers of andere mensen die regelmatig aanwezig zijn op een van de locaties.

Vragen of aanmelden?

Wilt u meer weten over de GCR Oldenzaal, wilt u een bepaald onderwerp bij hen onder de aandacht brengen of zich aanmelden als lid? Vul dan onderstaand contactformulier in. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Contactformulier GCR Oldenzaal

Deel of print