GCR Oldenzaal

Gemeenschaps Cliëntenraad Oldenzaal

Binnen de gemeenschap Oldenzaal is een enthousiaste Gemeenschaps Cliëntenraad (GCR) actief die met een kritische blik en hart opkomt voor het algemeen welzijn van onze cliënten in Friesland. Samen met de Centrale Cliëntenraad (waarin iedere GCR is vertegenwoordigd) behartigen zij formeel de belangen van al onze intramurale en ambulante cliënten in Oldenzaal. Dus ook voor u.

Met regelmaat gaat de GCR met de gemeenschapsmanager om tafel om het reilen en zeilen op de diverse locaties en in de thuiszorg te bespreken. En altijd vanuit het oogpunt van de cliënt.

Ogen en oren

Naast deze formele medezeggenschap is er in iedere gemeenschap van de Zorggroep een belangrijke rol weggelegd voor de cliëntenaanspreekpunten dichtbij de cliënt. Zij vormen de ogen en oren voor de leden van de Cliëntenraad en voorzien hen van relevante informatie. Dit kunnen soms cliënten zijn, maar ook familieleden, vrijwilligers of andere mensen die regelmatig aanwezig zijn op een van de locaties.

Vragen of aanmelden?

Wilt u meer weten over de GCR Oldenzaal, wilt u een bepaald onderwerp bij hen onder de aandacht brengen of zich aanmelden als lid? Vul dan onderstaand contactformulier in. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Contactformulier GCR Oldenzaal

Deel of print