Niet tevreden over onze dienstverlening of hebt u suggesties?

Alle medewerkers van Zorggroep Sint Maarten doen hun best om u dienstverlening van een goede kwaliteit te bieden. Het is en blijft echter mensenwerk. Dus kan het voorkomen dat de zorg- en dienstverlening niet helemaal verloopt zoals die eigenlijk zou moeten. Daarnaast staan we uiteraard ook altijd open voor ideeën en suggesties!

Bespreek uw klacht eerst met de betrokken medewerker

Wij vinden het belangrijk dat u of uw vertegenwoordiger de zaken die u dwarszitten, uitspreekt. Want dan kunnen we er iets aan doen. Dat is zowel voor u, voor ons, als voor andere cliënten van groot belang. Daarom vragen wij u om uw opmerking of klacht altijd zo snel mogelijk bij ons kenbaar te maken. Uw opmerking of klacht kunt u het best eerst bespreken met de betrokken medewerker. En komt u er met hem of haar niet uit? Dan kunt u uiteraard altijd bij de leidinggevende terecht.

Levert het gesprek niet het gewenste resultaat op?

Dan kunt u uw opmerking of klacht ook via de onderstaande opties kenbaar maken. Bekijk ook de Klachtenregeling clienten Zorggroep Sint Maarten

  1. Onafhankelijke vertrouwenspersoon
  2. Externe klachtenfunctionaris
  3. De Geschillencommissie Zorg
  4. Regionale Klachtencommissie voor BOPZ-klachten
Deel of print