externe klachtenfunctionaris zorggroep sint maarten

Externe klachtencoördinator ECKG kan bemiddelen

Heeft u een klacht maar wilt u geen bemiddeling van een onafhankelijke vertrouwenspersoon (of bent u niet tevreden over het resultaat?) dan kunt u terecht bij een Klachtencoördinator van Stichting Expertisecentrum Klachten Gezondheidsrecht (ECKG).

Stappenplan klachtencoördinator

De klachtencoördinator van het ECKG neemt in eerste instantie contact op met u. De klachtencoördinator neemt met u door wat er volgens u nodig is om de klacht op te lossen. U ontvangt dan een toestemmingsformulier. Daarmee geeft u de klachtencoördinator van het ECKG toestemming om de klacht door te spreken met de organisatie en relevante informatie op te vragen. In het kort kunt u het volgende van de klachtencoördinator verwachten:

  1. De klachtencoördinator neemt per e-mail of telefonisch contact op met u.
  2. Hij spreekt met u door wat er volgens u nodig is om de klacht op te lossen.
  3. Na ontvangst van uw toestemmingsformulier neemt de klachtencoördinator contact op met de organisatie om na te gaan of de klacht opgelost kan worden.
  4. De klachtencoördinator neemt contact op met u over de reactie van de organisatie.
  5. Indien u tevreden bent met de oplossing kan het laagdrempelig opgelost worden.
  6. Indien u niet akkoord bent kan de klachtencoördinator de juiste klachtenfunctionaris benaderen binnen de organisatie van het ECKG.

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?

De klachtenfunctionaris bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van de ondersteuning van de klachtenfunctionaris gezamenlijk tot een oplossing komen.

  1. De klachtenfunctionaris luistert naar uw probleem en komt samen met u tot een heldere formulering van de klacht.
  2. Met uw toestemming overlegt de klachtenfunctionaris met de organisatie over de klacht.
  3. De klachtenfunctionaris geeft u informatie over uw rechten;
  4. De klachtenfunctionaris organiseert een bemiddelingsgesprek indien nodig en gewenst.

Zie ook de klachtenregeling van het ECKG. In de externe klachtenregeling ligt vast op welke wijze de klachtenfunctionaris klachten behandelt conform de Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg.

Hoe komt u in contact met het ECKG

Via de website van Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht kunt u meer informatie vinden. Er is een aparte website voor cliënten op https://eckg-klachten.nl/. Wanneer u klikt op ‘Website indienen klachten’ komt u op de klachtpagina terecht. Op deze pagina staat nog meer informatie over de behandeling van klachten. U kunt ook informatie opvragen via het e-mailadres klachtenbehandeling@eckg-jd.nl.

 

Deel of print