Vertrouwenspersonen

Onafhankelijke vertrouwenspersonen

Bent u ontevreden en heeft een gesprek met de betrokken medewerker (en diens leidinggevende) niet geholpen? Dan kan een gesprek met een onafhankelijke vertrouwenspersoon uitkomst bieden. Bij iedere locatie is een dergelijke vertrouwenspersoon beschikbaar om uw klacht of opmerking te bespreken.

Vertrouwelijk, laagdrempelig en onafhankelijk

Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht voor alles wat hij in zijn functie hoort en waarvan hij mag aannemen dat dit vertrouwelijk is. U kunt hierdoor op een laagdrempelige manier uw klacht kenbaar maken. De vertrouwenspersoon:

  • luistert actief naar u
  • bespreekt de onvrede met de lokale cliëntenraad en gemeenschapsmanager (uiteraard anoniem)
  • streeft er naar om uw onvrede weg te nemen en te voorkomen dat het opnieuw ontstaat

Wat u bespreekt met de vertrouwenspersoon wordt niet gezien als formele klacht en wordt daarom ook niet formeel geregistreerd.

Overzicht vertrouwenspersonen per locatie

Gemeenschap Dinkelland – Tubbergen 

Gemeenschap Friesland 

Gemeenschap Gelderland

Gemeenschap Losser

Gemeenschap Oldenzaal 

Gaza in Harmelen

Gemeenschap Dinkelland Tubbergen

Woonzorgcentrum Eeshof in Tubbergen

Woonzorgcentrum Eeshof in TubbergenNaam vertrouwenspersoon: 
Vacant

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Terug naar boven

Woonzorgcentrum Franciscus in Ootmarsum

Woonzorgcentrum Franciscus in OotmarsumNaam vertrouwenspersoon: 
Elly Mulstege

E-mailadres: 
ellymulstege@gmail.com

Terug naar boven

Woonzorgcentrum Gerardus Majella in Denekamp

Gerardus Majella in DenekampNaam vertrouwenspersoon: 
Joyce Huetink

E-mailadres: 
j.huetink@zorggroepsintmaarten.nl

Terug naar boven

Woonzorgcentrum Gravenstate in Denekamp

Woonzorgcentrum Gravenstate in DenekampNaam vertrouwenspersoon: 
​André Zegveld

Telefoonnummer: 
0541 – 352 236 | 06 – 536 62 619

E-mailadres: 
awj.zegveld@kpnmail.nl

Terug naar boven

Woonzorgcentrum Sint Jozef in Weerselo

Woonzorgcentrum Sint Jozef in WeerseloNaam vertrouwenspersoon: 
Annie Masselink

Telefoonnummer: 
0541 – 625 415 | 06 – 208 51 147

E-mailadres: 
a.masselpop@gmail.com

Terug naar boven

Gemeenschap Friesland

Woonzorgcentrum Mariënbosch in Heerenveen

Woonzorgcentrum Mariënbosch in HeerenveenNaam vertrouwenspersoon: 
José Streppel

Telefoonnummer: 
06 – 150 08 292

E-mailadres: 
josestreppel56@gmail.com

Terug naar boven

Woonzorgcentrum Sint Theresia in Joure

Sint Theresia Joure - Zorggroep Sint MaartenNaam vertrouwenspersoon: 
Jaap Langius

Telefoonnummer: 
0513 – 410 751

E-mailadres: 
jlangius@home.nl

Terug naar boven

Gemeenschap Gelderland

Woonzorgcentrum Gudula in Lochem

Woonzorgcentrum Gudula in LochemNaam vertrouwenspersoon: 
Vacant

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Terug naar boven

Woonzorgcentrum Polbeek in Zutphen

Woonzorgcentrum Polbeek in ZutphenNaam vertrouwenspersoon: 
Vacant

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Terug naar boven

Gemeenschap Losser

Woonzorgcentrum Oldenhove & Maartens-Stede

Woonzorgcentrum Oldenhove/Maartens-StedeNaam vertrouwenspersoon: 
​Annelies van Koningsveld

E-mailadres: 
a.vankoningsveld@zorggroepsintmaarten.nl

Terug naar boven

Woonzorgcentrum Tiekerhook in Overdinkel

Woonzorgcentrum Tiekerhook in Overdinkel

Naam vertrouwenspersoon: 
​Annelies van Koningsveld

E-mailadres: 
a.vankoningsveld@zorggroepsintmaarten.nl

Terug naar boven

Gemeenschap Oldenzaal

Woonzorgcentrum Gereia in Oldenzaal

Woonzorgcentrum Gereia in OldenzaalNaam vertrouwenspersoon: 
Truus Stegeman

E-mailadres: 
truus.stegeman@hotmail.com

Terug naar boven

Woonzorgcentrum Molenkamp in Oldenzaal

Woonzorgcentrum Molenkamp in OldenzaalNaam vertrouwenspersoon: 
Ben Veldhuis

Telefoonnummer: 
0541 – 516 524

E-mailadres: 
b.veldhuis5@kpnplanet.nl

Terug naar boven

Woonzorgcentrum Zonnestraal in Oldenzaal

Woonzorgcentrum Zonnestraal in OldenzaalNaam vertrouwenspersoon: 
Dhr. Stofbergen

Telefoonnummer: 
0541 – 516 580 | 06 – 39752574

E-mailadres: 
m.stofbergen@telfort.nl

Terug naar boven

Woonzorgcentrum Gaza in Harmelen

Woonzorgcentrum Gaza in HarmelenNaam vertrouwenspersoon: 
Mevrouw van Dam

E-mailadres: 
thent@casema.nl

Terug naar boven

​​​

​​​​​​​Wat kunt u verder?

Wilt u geen bemiddeling van een vertrouwenspersoon of bent u niet tevreden over het resultaat? Dan verwijst de vertrouwenspersoon de cliënt door naar de externe klachtenfunctionaris voor bemiddeling of naar de Raad van Bestuur voor een formele klacht.

 

Deel of print