Kwaliteit van Zorg - Zorggroep Sint Maarten

Kwaliteitsplan 2020 en kwaliteitsverslag 2018

In het Kwaliteitsplan 2020  kunt u lezen waar Zorggroep Sint Maarten op dit moment staat en in welke richting we ons willen ontwikkelen.  Het formuleren van het kwaliteitsplan helpt bij het verbinden en focussen op de essentie: de cliënt in regie.

Eigen regie

Als mens wil je je leven leiden op een manier die gelukkig maakt. De keuzes hierin zijn een uitvloeisel van persoonlijke wensen, behoeften en verlangens. Ze zijn individueel bepaald. Als het leven ooit maakt dat het niet meer alleen lukt om de meest basale wensen en behoeften te verwezenlijken, dan maak je uiteindelijk de keuze om hulp te vragen. Wellicht bij een naaste, misschien bij een vrijwilliger of op den duur zelfs bij een professional. Ook dan wil je graag nog binnen de mogelijkheden het leven leiden dat het meest past bij jouw persoon. Ook als je niet meer in staat bent om alle keuzes zelf te maken. De hoop is dan dat mensen die jou kennen, die het meest nabij je staan, je helpen jouw wensen en behoeften te vertegenwoordigen. Dat zij jou helpen de eigen keuzes te maken, alsof ze door jou zelf zijn gemaakt. Dat verstaan wij onder eigen regie.

Kwaliteitsverslag 2018

Het jaar 2018 heeft in teken gestaan van het herijken en opnieuw laden van onze visie Deel je Leven en wat dit brengt voor iedereen die aan de zorggroep verbonden is: cliënten, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Gedurende het jaar hebben we bovendien keuzes gemaakt
om kwalitatieve thema’s toe te voegen aan de bestaande doelstellingen uit het Kwaliteitsplan om zo nog meer aan te sluiten bij de behoeften van onze cliënten (en medewerkers).

Lees de voortgang tot nu toe in het Kwaliteitsverslag 2018

 

Deel of print