Kwaliteit van Zorg - Zorggroep Sint Maarten

Kwaliteitsplan 2021 en kwaliteitsverslag 2019

In het Kwaliteitsplan 2021  kunt u lezen waar Zorggroep Sint Maarten op dit moment staat en in welke richting we ons willen ontwikkelen.  Het formuleren van het kwaliteitsplan helpt bij het verbinden en focussen op de essentie: de cliënt in regie.

Eigen regie

Als mens wil je je leven leiden op een manier die gelukkig maakt. De keuzes hierin zijn een uitvloeisel van persoonlijke wensen, behoeften en verlangens. Ze zijn individueel bepaald. Als het leven ooit maakt dat het niet meer alleen lukt om de meest basale wensen en behoeften te verwezenlijken, dan maak je uiteindelijk de keuze om hulp te vragen. Wellicht bij een naaste, misschien bij een vrijwilliger of op den duur zelfs bij een professional. Ook dan wil je graag nog binnen de mogelijkheden het leven leiden dat het meest past bij jouw persoon. Ook als je niet meer in staat bent om alle keuzes zelf te maken. De hoop is dan dat mensen die jou kennen, die het meest nabij je staan, je helpen jouw wensen en behoeften te vertegenwoordigen. Dat zij jou helpen de eigen keuzes te maken, alsof ze door jou zelf zijn gemaakt. Dat verstaan wij onder eigen regie.

Kwaliteitsverslag 2019

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van implementatie en borging van de herijkte en
opnieuw geladen visie “Deel je Leven” en wat dit brengt voor iedereen die aan de
Zorggroep verbonden is: cliënten, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers.
De Zorggroep beweegt mee met wat er gevraagd wordt door alle interne en externe
ontwikkelingen en houdt hierbij haar eigen visie en (strategische) doelen scherp voor ogen.
Er is weer meer focus aangebracht in wat gedaan wordt, de basis op orde en redeneren
vanuit onze cliënt. Op deze wijze werken we toe naar meer eigen regie voor onze cliënten
en tevens meer professionele handelingsruimte voor onze medewerkers.

Visualisatie Kwaliteitsverslag 2019
Kwaliteitsverslag 2019

Deel of print