Kwaliteit van Zorg - Zorggroep Sint Maarten

Kwaliteitsplan 2022 en kwaliteitsverslag 2020

In het Kwaliteitsplan 2022 kunt u lezen waar Zorggroep Sint Maarten op dit moment staat en in welke richting we ons willen ontwikkelen.  Het formuleren van het kwaliteitsplan helpt bij het verbinden en focussen op de essentie: de cliënt in regie.

Eigen regie

Als mens wil je je leven leiden op een manier die gelukkig maakt. De keuzes hierin zijn een uitvloeisel van persoonlijke wensen, behoeften en verlangens. Ze zijn individueel bepaald. Als het leven ooit maakt dat het niet meer alleen lukt om de meest basale wensen en behoeften te verwezenlijken, dan maak je uiteindelijk de keuze om hulp te vragen. Wellicht bij een naaste, misschien bij een vrijwilliger of op den duur zelfs bij een professional. Ook dan wil je graag nog binnen de mogelijkheden het leven leiden dat het meest past bij jouw persoon. Ook als je niet meer in staat bent om alle keuzes zelf te maken. De hoop is dan dat mensen die jou kennen, die het meest nabij je staan, je helpen jouw wensen en behoeften te vertegenwoordigen. Dat zij jou helpen de eigen keuzes te maken, alsof ze door jou zelf zijn gemaakt. Dat verstaan wij onder eigen regie.

Kwaliteitsverslag 2020

Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van corona. Het virus heeft een enorme impact gehad en de raad van bestuur is trots de wijze waarop er mee is omgegaan. De raad van bestuur bedankt iedereen die aan de zorggroep verbonden is: cliënten, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Daarnaast heeft de Zorggroep, rekening houdend met alle andere interne en externe ontwikkelingen vanuit haar eigen visie en (strategische) doelen, de keuze gemaakt voor een nieuw besturingsmodel.

Zorggroep Sint Maarten Kwaliteitsverslag 2020

Deel of print