Kwaliteit van Zorg - Zorggroep Sint Maarten

Kwaliteitsplan 2023 en kwaliteitsverslag 2021

In het Kwaliteitsplan 2023 kunt u lezen waar Zorggroep Sint Maarten op dit moment staat en in welke richting we ons willen ontwikkelen. Het kwaliteitsplan geeft weer waar Zorggroep Sint Maarten staat en hoe wij aan de slag gaan met het continu ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. Wij maken zichtbaar hoe invulling wordt gegeven aan de thema’s uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, onze eigen A3 systematiek vormt de basis voor de uitwerking van de ontwikkelplannen.

Kwaliteitsverslag 2021

Het jaar 2021 heeft net als 2020 in het teken gestaan van corona. Het virus bleef onder ons, de impact die het had was opnieuw enorm. De raad van bestuur is trots op de wijze waarop er mee is omgegaan. De raad van bestuur bedankt iedereen die aan de zorggroep verbonden is: cliënten, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Ondanks corona heeft Zorggroep Sint Maarten de ontwikkeling naar het nieuwe besturingsmodel in 2021 verder voortgezet.

Kwaliteitsverslag 2021
Visualisatie kwaliteitsverslag 2021

Deel of print