Kwaliteit van Zorg - Zorggroep Sint Maarten

Kwaliteitsplan 2022 en kwaliteitsverslag 2021

In het Kwaliteitsplan 2022 kunt u lezen waar Zorggroep Sint Maarten op dit moment staat en in welke richting we ons willen ontwikkelen.  Het formuleren van het kwaliteitsplan helpt bij het verbinden en focussen op de essentie: de cliënt in regie.

Eigen regie

Als mens wil je je leven leiden op een manier die gelukkig maakt. De keuzes hierin zijn een uitvloeisel van persoonlijke wensen, behoeften en verlangens. Ze zijn individueel bepaald. Als het leven ooit maakt dat het niet meer alleen lukt om de meest basale wensen en behoeften te verwezenlijken, dan maak je uiteindelijk de keuze om hulp te vragen. Wellicht bij een naaste, misschien bij een vrijwilliger of op den duur zelfs bij een professional. Ook dan wil je graag nog binnen de mogelijkheden het leven leiden dat het meest past bij jouw persoon. Ook als je niet meer in staat bent om alle keuzes zelf te maken. De hoop is dan dat mensen die jou kennen, die het meest nabij je staan, je helpen jouw wensen en behoeften te vertegenwoordigen. Dat zij jou helpen de eigen keuzes te maken, alsof ze door jou zelf zijn gemaakt. Dat verstaan wij onder eigen regie.

Kwaliteitsverslag 2021

Het jaar 2021 heeft net als 2020 in het teken gestaan van corona. Het virus bleef onder ons, de impact die het had was opnieuw enorm. De raad van bestuur is trots op de wijze waarop er mee is omgegaan. De raad van bestuur bedankt iedereen die aan de zorggroep verbonden is: cliënten, medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Ondanks corona heeft Zorggroep Sint Maarten de ontwikkeling naar het nieuwe besturingsmodel in 2021 verder voortgezet.

Kwaliteitsverslag 2021
Visualisatie kwaliteitsverslag 2021

Deel of print