Cliëntenraden komen op voor uw belangen

Gezocht: versterking voor onze Gemeenschaps Cliëntenraad (GCR)

Goede medezeggenschap van essentieel belang

Wij vinden dat ieder mens waardevol is en recht heeft op liefde, zorg en aandacht. We bieden hen hiervoor een prettige woonomgeving en cliëntgerichte zorg en welzijn waarbij iedereen zich welkom, gehoord en thuis voelt. Alles wat we doen draagt hier aan bij.

Natuurlijk mag hierbij een passende vertegenwoordiging en belangenbehartiging van cliënten niet ontbreken. Een goede relatie en wisselwerking tussen cliënt, familie en medewerker/gemeenschapsmanager/vrijwilliger en borging daarvan in de formele zeggenschap is essentieel.

Kom jij onze Gemeenschaps Clientenraad (GCR) versterken?

Om dit te kunnen realiseren zoeken we binnen onze leefwerkgemeenschappen enthousiaste kandidaten die met een kritische blik en hart voor het algemeen welzijn van onze cliënten onze Gemeenschaps Cliëntenraad willen versterken. Als lid van de GCR behartig je zowel de belangen van onze intramurale als ambulante cliënten en vorm je vanuit het oogpunt van de cliënt een mening over diverse
onderwerpen die het beleid en de dienstverlening van de Zorggroep Sint Maarten betreffen.Hieronder vind je per leefwerkgemeenschap een overzicht van de beschikbare plekken in de raad met een uitgebreid profiel. Voor meer informatie of aanmelden kun je te allen tijde terecht bij de manager van de gemeenschap.

Openstaande functies per gemeenschap

(klik op de functie voor een uitgebreid profiel)

Dinkelland-Tubbergen

Meer info en aanmelden via gemeenschapsmanager Max Bijwaard:
T. 088 – 000 52 00​
E. m.bijwaard@zorggroepsintmaarten.nl

Friesland

  • leden
  • Naast leden zijn we op zoek naar cliëntaanspreekpunten (CAP’s). In deze rol vormt u de ogen en oren voor de leden van de Cliëntenraad en helpt u signalen vanuit de gemeenschap bespreekbaar te maken.

Meer info en aanmelden via gemeenschapsmanager Gerrien van Leeuwen:
T. 088 – 000 52 00​
E. g.vanleeuwen@zorggroepsintmaarten.nl

Gelderland

  • leden 
  • Naast leden zijn we op zoek naar cliëntaanspreekpunten (CAP’s). In deze rol vormt u de ogen en oren voor de leden van de Cliëntenraad en helpt u signalen vanuit de gemeenschap bespreekbaar te maken.
Meer info en aanmelden via de ambtelijk secretaris Ans Huurnink:
T. 06-23096396
E. a.huurnink@zorggroepsintmaarten.nl

Losser

  • leden
  • Naast leden zijn we op zoek naar cliëntaanspreekpunten (CAP’s). In deze rol vormt u de ogen en oren voor de leden van de Cliëntenraad en helpt u signalen vanuit de gemeenschap bespreekbaar te maken.
Meer info en aanmelden via gemeenschapsmanager Erik Kramer:
T. 06 – 12096466
erik.kramer@zorggroepsintmaarten.nl

Oldenzaal

  • leden 
  • Naast leden zijn we op zoek naar cliëntaanspreekpunten (CAP’s). In deze rol vormt u de ogen en oren voor de leden van de Cliëntenraad en helpt u signalen vanuit de gemeenschap bespreekbaar te maken.
Interesse?
Contactpersoon GCR:
Marja Wolswijk, manager leefwerkgemeenschap Oldenzaal
T. 088 – 000 52 00 | E. m.wolswijk@zorggroepsintmaarten.nl
 
Contactpersoon CAP
Arend van den Nieuwenhuizen
T. 06 – 498 240 87 | E. a.vandennieuwenhuizen@zorggroepsintmaarten.nl
Deel of print