Werken bij Zorggroep Sint Maarten

Zelforganisatie; ruimte en tijd voor onze zorgteams

Eigen regie als uitgangspunt

Cliëntgerichte zorg en eigen regie vormen de basis van onze dienstverlening. Ook als cliënten niet meer in staat zijn alle keuzes zelf te maken, doen we er alles aan hun wensen en behoeften te vertegenwoordigen en te helpen bij het maken van eigen keuzes. We willen dat iedereen zich bij ons welkom, gehoord en thuis voelt.

Zelforganisatie als middel

Dit vraagt iets van onze teams en medewerkers. Zelforganisatie is wat ons betreft de beste manier om echt vanuit de eigen regie van cliënten te kunnen werken. Als professional weet jij als geen ander waar de cliënt behoefte aan heeft. We vinden het dan ook belangrijk dat je als team volop ruimte krijgt om zelf keuzes te maken en beslissingen te nemen die recht doen aan de wensen van de cliënt. Deze keuzes kunnen veranderen per dag, per week en per uur. Dit vraagt om tijd om dingen uit te proberen en om te zoeken naar de beste oplossingen. En het vraagt om helderheid over waar de mogelijkheden hiervoor liggen en waar grenzen. Binnen de mogelijkheden voelen onze medewerkers en teams zich verantwoordelijk voor hun beslissingen. Dat is de kern van zelforganisatie.

Deel of print