opname volgens de bopz

Opname in een verpleeghuis volgens de BOPZ

De Wet BOPZ (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) is bedoeld voor cliënten die vanwege een geestelijk probleem zoals dementie niet meer goed zelf kunnen beslissen. Bij Zorggroep Sint Maarten is dit van toepassing op de psychogeriatrische (pg) afdelingen van de volgende locaties:

 • Eeshof in Tubbergen
 • Franciscus in Ootmarsum
 • Gerardus Majella in Denekamp
 • Gravenstate in Denekamp
 • Gereia in Oldenzaal
 • Molenkamp in Oldenzaal
 • Oldenhove in Losser
 • Tiekerhook in Overdinkel
 • Sint Jozef in Weerselo

De locaties hebben besloten afdelingen die zijn ingericht voor het veilig kunnen wonen van cliënten met een vorm van dementie.

Wanneer is er sprake van een opname volgens de BOPZ?

Opname op een besloten psychogeriatrische afdeling is uitsluitend mogelijk met een speciale indicatie (artikel 60) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ doet onderzoek en gebruikt hiervoor onder andere informatie van de huisarts. Ook kan de burgemeester en de rechter besluiten tot een opname op een BOPZ-afdeling. Een opname kan op 3 manieren:

 • Vrijwillige opname
  In dit geval toont de cliënt voldoende bereidheid om te worden opgenomen
 • Opname met een artikel 60-verklaring
  In dit geval toont de client weliswaar geen bereidheid om op te worden genomen, maar biedt hij of zij ook geen verzet
 • Opname met een IBS (inbewaringstelling) of een RM (Rechterlijke Machtiging) 
  In dit geval biedt de cliënt verzet tegen de opname

Belangrijke begrippen binnen de BOPZ

1. Wilsonbekwaamheid
Wilsonbekwaamheid betekent dat de cliënt niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn/haar belangen in een bepaalde situatie. Daardoor kan de cliënt bijvoorbeeld geen beslissingen nemen over de zorg die nodig is en ook geen toestemming geven voor een zorgleefplan.

2. Vertegenwoordiger van de cliënt
In het geval van wilsonbekwaamheid is het noodzakelijk dat iemand als vertegenwoordiger van de cliënt optreedt. Dit kan een familielid zijn, zoals partner, broer, zus, kind óf een door de rechter aangewezen curator of mentor. Ook kan de vertegenwoordiger een door de cliënt benoemd persoon zijn. Deze vertegenwoordiger treedt dan in de plaats van de bewoner en is overlegpartner bij het opstellen van het zorgleefplan.

3. Gevaar
Gevaar kan aanleiding zijn tot dwangbehandeling of tot vrijheidsbeperkende maatregelen op basis van de wet BOPZ. Het kan dan gaan om gevaar voor zichzelf, voor anderen of voor de algemene veiligheid van goederen.

4. Dwangbehandeling
Onder dwangbehandeling wordt verstaan: het toepassen van een behandeling waartegen verzet van de cliënt bestaat. Van verzet is sprake wanneer de cliënt verbaal of non-verbaal aangeeft een bepaalde handeling/behandeling niet te wensen. Indien er sprake is van gevaar, kan de handeling/behandeling echter tóch doorgaan. Het is aan de verantwoordelijke arts om toestemming te geven voor een dergelijke behandeling. Hij legt dit schriftelijk vast en meldt dit bovendien aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Het toepassen van dwangbehandeling mag in deze situaties alleen plaatsvinden indien is voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Er is sprake van (dreigend) ernstig gevaar voor de betrokken cliënt of anderen én
 2. De behandeling is noodzakelijk om dit ernstige gevaar af te wenden.

5. BOPZ-arts
De BOPZ-arts binnen Zorggroep Sint Maarten draagt zorg voor de beleidsmatige voorwaarden van een goede toepassing van de bepalingen van de Wet BOPZ en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg en uitvoer van de regels in de Wet BOPZ.

6. Zorgleefplan
In het zorgleefplan worden alle afspraken rondom de zorg vastgelegd, die zijn gemaakt met de vertegenwoordiger van de cliënt. Hetzelfde geldt voor de afspraken rondom de BOPZ.

Toezicht van de Inspectie van de Gezondheidzorg

De Inspectie van de Gezondheidzorg ontvangt iedere maand een overzicht van cliënten die onvrijwillig op de pg-afdeling zijn opgenomen en van cliënten die door ontslag, verlof of overlijden niet meer op de pg-afdeling verblijven.

Waar kunt u terecht als u een klacht heeft?

Bij klachten kunt u allereerst terecht bij de teamcoach van de afdeling. Wilt u een officiële klacht indienen, dan beschikt Zorggroep Sint Maarten over een klachtenregeling.

Voor klachten die betrekking hebben op de uitvoering van de Wet BOPZ (zoals een uitspraak over wilsonbekwaamheid, het toepassen van vrijheidsbeperking of van een dwangbehandeling) kunt u terecht bij de Regionale Klachtencommissie. Deze klachtencommissie is te bereiken via onderstaande contactgegevens:

088 – 430 40 01
secretariaat@regionaleklachtencommissietwente.nl

Vragen of een afspraak maken?

Wilt u meer weten over onze besloten pg-afdelingen of een afspraak maken? Neem dan contact op met een van onze maatschappelijk werkers. Ze staan u graag te woord. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Maatschappelijk werk Zorggroep Sint Maarten (Te bereiken via ons algemeen telefoonnummer)
Telefoonnummer: 088 - 000 52 00

Contactformulier pg-zorg bij Zorggroep Sint Maarten

Deel of print