Het behartigen van belangen

Ondernemingsraad

Medezeggenschap bij Zorggroep Sint Maarten

Binnen Zorggroep Sint Maarten is medezeggenschap van medewerkers via de ondernemingsraad. De ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers. Ze denkt mee en adviseert over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. De ondernemingsraad van Zorggroep Sint Maarten heeft 17 leden.

Medezeggenschap in Onderdeelcommissies

Naast de ondernemingsraad heeft Zorggroep Sint Maarten Onderdeelscommissies. Zij onderzoeken en geven advies over onderwerpen die lokaal belangrijk zijn. Ook voor de medewerkers geldt het dorpse karakter van Zorggroep Sint Maarten. We maken gebruik van elkaars talenten en we kennen elkaar van dichtbij.

Kiezen voor de ondernemingsraad

Werk je langer dan een jaar bij Zorggroep Sint Maarten? Dan mag je gekozen worden voor de ondernemingsraad. Werk je langer dan een half jaar bij Zorggroep Sint Maarten? Dan mag je al stemmen voor de ondernemingsraad.

Jaarverslag en samenwerken met onze algemeen directeur

Ieder jaar brengt de ondernemingsraad een verslag uit.
De ondernemingsraad kijkt op een positieve en kritische manier naar het beleid en de uitvoering hiervan. 
​​​