Kosten en vergoedingen woonzorgcentrum

Kosten en vergoedingen in een woonzorgcentrum

Verhuizen naar een verzorgingshuis of verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. U verruilt het vertrouwde en bekende van thuis voor iets nieuws en onbekends. Dan wilt u natuurlijk niet ook nog eens verrast worden door onverwachte kosten. We maken hieronder dan ook graag inzichtelijk wat een verblijf in een woonzorgcentrum financieel betekent. Hieronder geven wij u een overzicht van alle producten (verdeeld over 8 onderdelen die de WLZ (Wet Langdurige Zorg) vergoedt en wat u zelf betaalt als u bij Zorggroep Sint Maarten komt wonen. Deze informatie is gebaseerd op de informatie van het Zorginstituut Nederland en is van toepassing als u een indicatie voor zorg met verblijf heeft bij Zorggroep Sint Maarten, of als u meeverhuist met uw partner die een indicatie heeft.

In locaties van Zorggroep Sint Maarten wonen ook mensen die geen ZZP -indicatie hebben. Zij hebben een huurovereenkomst. Deze afspraken gelden niet voor hen.

Wat wordt vergoed vanuit de WLZ en wat betaalt u zelf?

Ga direct naar informatie over:

ZZP indicatie, wettelijke eigen bijdragen en vrijwillige bijdrage

Uw ZorgZwaartePakket (ZZP)-indicatie bepaalt wat u vergoed krijgt
Voordat u onderstaande informatie leest, is het belangrijk te weten dat uw ZZP-indicatie voor een groot deel bepaalt wat wel en niet wordt vergoed vanuit de WLZ. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) indiceert of toetst uw persoonlijke aanspraak op WLZ-zorg: uw ZZP-indicatie. Van belang hierbij is of uw verblijf inclusief behandeling of exclusief behandeling is.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.ciz.nl.

Elk zorgzwaartepakket heeft een hoeveelheid zorgtijd: een gemiddeld aantal uren per week. Naast die zorgtijd heeft u recht op service bij onder andere de maaltijdvoorziening en het schoonmaken van de woning.
De overheid heeft niet bedoeld dat elke cliënt precies de zorgtijd van het ZZP krijgt. En niet elke cliënt hoeft hetzelfde te krijgen. Bovendien kunt u de ene week of periode meer hulp nodig hebben dan de andere week. Het gaat om maatwerk.

Er is nog iets waarmee u rekening moet houden. Een gedeelte van de zorgtijd is voor zaken die alle cliënten nodig hebben. Bijvoorbeeld dat er schoongemaakt wordt, maaltijdvoorziening en een prettige invulling van de dag. Maar ook dat er altijd hulpverleners in de nabijheid zijn. Daarom kunt u de zorgtijd van het ZZP niet helemaal voor uzelf opeisen.

De Wettelijke eigen bijdrage
Vanuit de WLZ-zorg betaalt u een wettelijke bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals uw leeftijd, inkomen en huishouden. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de eigen bijdrage vast en int deze. Zie voor meer informatie www.hetcak.nl.

Wanneer betaalt u een vrijwillige bijdrage?
Een zorginstelling kan bewoners ook producten en diensten aanbieden die niet onder de WLZ-zorg vallen, bijvoorbeeld een dagje uit. Zorggroep Sint Maarten kan hiervoor een bijdrage vragen. U bent niet verplicht om gebruik te maken van deze extra producten of diensten. Betaalt u de vrijwillige bijdrage voor een extra product of dienst niet? Dan heeft u er ook geen recht op.

 


1| Wonen, inrichten of verhuizen

Wie betaalt wat?

Toelichting: 

Inrichten, Inventaris en stoffering van woonruimte cliënt
In verband met veiligheid zorgt Zorggroep Sint Maarten voor vloeren en gordijnen. U mag uw kamer naar uw eigen smaak inrichten met eigen meubels. Het thuisgevoel kan dan zo goed mogelijk gerealiseerd worden. Kunt u uw appartement niet zelf inrichten? Bijvoorbeeld omdat u daar geen geld voor heeft? Of gaat u tijdelijk bij de Zorggroep wonen? Dan zorgt Zorggroep Sint Maarten voor een eenvoudige inrichting, bestaande uit o.a. een bed, een stoel, een kast en lampen. Vindt Zorggroep Sint Maarten dat er bepaalde dingen verplicht aanwezig moeten zijn? Dan betaalt Zorggroep Sint Maarten deze kosten ook. Tijdens een zorgleefplanbespreking wordt bepaald wat aanwezig moet zijn om een goede zorg- en dienstverlening te leveren.

Onderhoud en woonruimte cliënt (zoals schilderen binnenwerk)
Zorggroep Sint Maarten bepaalt wanneer de slaapkamers en huiskamers geschilderd worden, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik.

Aanpassingen in uw woonruimte

Zorggroep Sint Maarten zorgt voor aanpassingen die nodig zijn vanwege uw ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld een verhoogd toilet en handgrepen.

Schoonmaak woonruimte cliënt

Zorggroep Sint Maarten zorgt dat het appartement of kamer 1 keer per week wordt schoongemaakt. Voor deze reguliere schoonmaak betaalt u niets. Afwas en het schoonmaken/ bijhouden van inhoud van (koel)kasten behoort niet tot de reguliere schoonmaakwerkzaamheden.
Wilt u uw appartement of kamer vaker laten schoonmaken dan regulier? Dat kan bij Zorggroep Sint Maarten. U betaalt deze kosten dan zelf. Vraag bij uw locatie naar de mogelijkheden en het tarief. Kunt u nog zelf schoonmaken? Dan zal Zorggroep Sint Maarten u vragen om mee te helpen bij de dingen die u nog kunt. Zorggroep Sint Maarten betaalt de schoonmaakspullen.

Verhuizen
Wil Zorggroep Sint Maarten dat u verhuist? Bijvoorbeeld vanwege een verbouwing? Dan betaalt Zorggroep Sint Maarten deze kosten. De regeling omtrent de vergoeding wordt afgesproken met de cliëntenraad.

Wilt u zelf verhuizen? Bijvoorbeeld naar een ander appartement of andere kamer? Of vanuit de locatie van Zorggroep Sint Maarten naar huis? Dan dient u deze kosten zelf te betalen.

Persoonlijke alarmering
Zorggroep Sint Maarten zorgt voor een persoonlijk alarm, als dat nodig is. Zorggroep Sint Maarten betaalt ook de kosten. Of het noodzakelijk is wordt besloten in de zorgleefplanbespreking.

Wilt u graag een persoonlijk alarm, maar is dat niet echt nodig? Dan dient u dient u dit alarm zelf aan te schaffen en te betalen.

Terug naar boven


2| Telefoon, televisie, internet, energie en verzekeringen

Wie betaalt wat?

Toelichting:

Radio/TV/telefoon/internet op eigen appartement/ kamer
Wilt u een televisie, radio of cd-speler, telefoon en computer in uw eigen appartement of kamer? Dan betaalt u deze kosten zelf. Het abonnement voor kabel, telefoon of internet dient u zelf af te sluiten en te betalen. In sommige locaties voorziet Zorggroep Sint Maarten in een aansluiting van de kabel via een “signaal overdrachtspunt” en betaalt u een lokaal – met de cliëntenraad – afgesproken tarief, dit is een aanvullende dienst.

Aanhouden aansprakelijkheidsverzekering
Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Dat geldt ook wanneer u woont op een van onze locaties. Het kan gebeuren dat u onbedoeld schade toebrengt aan eigendommen van Zorggroep Sint Maarten of aan andere mensen (personenschade). Om hiermee zorgvuldig om te gaan, verzoeken we u zorg te dragen voor een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Het kan goed zijn dat u reeds beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering. In dit geval houdt u deze aan (u zegt de verzekering dus niet op). Zorggroep Sint Maarten beschikt niet over een collectieve verzekering.

Wij begrijpen dat elke schade(melding) op zichzelf staat en doen ons uiterste best om hierin maatwerk te bieden. Voor ons staat niet de schuldvraag centraal, maar het komen tot een goede en ongecompliceerde afwikkeling van schade. De aansprakelijkheidsverzekering is daarmee ook van toepassing op uw woonsituatie bij Zorggroep Sint Maarten.

Terug naar boven


3| Eten en drinken

Wie betaalt wat?

Toelichting:

Maaltijden
De voeding moet voldoen aan de eisen voor gezonde voeding die het Voedingscentrum stelt.

Medisch noodzakelijk dieet
Een medisch noodzakelijk dieet, bijvoorbeeld zoutarm of glutenvrij, en medisch noodzakelijke voedingssupplementen, zoals een voedingsverdikkingsmiddel, zijn onderdeel van de voeding.
Voorgeschreven dieetpreparaten en dieetvoeding zijn alleen een WLZ-aanspraak bij behandeling door of namens de verblijfsinstelling. Kijk voor meer informatie op de pagina “Verblijf en behandeling van het Zorginstituut”

Als er geen sprake is van verblijf met behandeling, zoals bij een volledig pakket thuis (vpt) of verblijf zonder behandeling in de instelling, is de verzekerde voor dieetpreparaten en dieetvoeding aangewezen op de farmaceutische zorg van de Zorgverzekeringswet.

Persoonlijke wensen bij voeding
Zorggroep Sint Maarten mag voldoen aan persoonlijke wensen. Wilt u aangepaste voeding, bijvoorbeeld vanwege het geloof? Of wilt u vegetarisch eten? Dan kunt u dat altijd vragen bij
Zorggroep Sint Maarten. Zij probeert zoveel mogelijk aan alle wensen tegemoet te komen, maar is dat niet verplicht.

Terug naar boven


4| Verzorging

Wie betaalt wat?

2* Op indicatie van de huisarts, declaratie via eigen Zvw-zorgpolis van cliënt

3* Op indicatie van Specialist Ouderengeneeskunde, vastgelegd in het zorgleefplan van de cliënt

Toelichting: 

*Let op: niet alle tandheelkundige zorg wordt (geheel) vergoed. In de wet staan aanvullende regels. Voor bepaalde ingrepen moet de instelling of de tandarts van tevoren toestemming vragen aan het zorgkantoor. Dat is onder meer nodig bij het plaatsen van een beugel, kroon of brug. In een dergelijk geval kan het ook met een Wlz-indicatie inclusief behandeling verstandig zijn aanvullend verzekerd te zijn.

Voetverzorging/ Periodiek pedicure
De noodzakelijke voetverzorging is onderdeel van de WLZ. In bepaalde gevallen komt de zorg ten laste van de Zorgverzekeringswet. Hieronder staat uitgelegd hoe de voetzorg in verschillende situaties geregeld is.

   1. Cliënten die nog in staat zijn om zelf hun voeten te verzorgen, doen dat zelf.
   2. Voor cliënten die niet in staat zijn zelf hun voeten te verzorgen, neemt Zorggroep Sint Maarten de noodzakelijke voetzorg over.
   3. Voor cliënten met verblijf inclusief behandeling is naast noodzakelijke voetverzorging ook medische zorg bij bijvoorbeeld diabetesvoetenonderdeel van de WLZ-zorg.
   4. Wanneer bij iemand die geen behandeling in dezelfde instelling krijgt medische voetverzorging nodig is, zoals bij diabetesvoeten het geval kan zijn, dan valt de zorg (op indicatie van de huisarts) onder de Zorgverzekeringswet (huisartsenzorg, ketenzorg). De kosten van die geneeskundige voetzorg zijn dan niet voor rekening van de WLZ-instelling. In de zorgpolis van de bewoner staat welke zorg wordt vergoed en hoe de procedure voor vergoeding is geregeld.

Verzorgingsproducten
Zorggroep Sint Maarten betaalt alle verzorgingsproducten die met zorg te maken hebben. Bijvoorbeeld handschoenen, natte doekjes en ook toiletpapier.

Kledingverzorging
Zorggroep Sint Maarten betaalt uw waskosten als kleding vanwege een medische aandoening extra vaak gewassen moet worden, bijvoorbeeld door braken. Met extra vaak wassen wordt bedoeld: onderkleding, overhemden en shirts meer dan één keer per dag. Overige kleding vrijwel iedere dag.

Zorggroep Sint Maarten heeft een was-aanbod voor het wassen en labelen van kleding. Deze regeling en de tarieven zijn afgestemd met de cliëntenraad.

Let op! Woont u in een verzorgingshuis? En woonde u ook al op 31 december 2008 in een verzorgingshuis? Dan betaalt het verzorgingshuis de kosten voor wassen, drogen en strijken van uw kleding.

Kosten voor kleding

 • Voor de zorgverlening aan sommige van onze cliënten is speciale (PDL) kleding noodzakelijk. In afstemming met de lokaal manager wordt bepaald of de bestaande kleding van de cliënt hiervoor vermaakt kan worden of dat er nieuwe kleding dient te worden aangeschaft. In beide gevallen vergoedt Zorggroep Sint Maarten de kosten.
 • Bij cliënten met een WLZ indicatie zonder behandeling zijn de kosten van het aanschaffen, maken en repareren van eigen kleding voor rekening van de cliënt. Speciale (PDL) kleding is hier niet van toepassing.

Terug naar boven


5| Hulp buiten de instelling

Wie betaalt wat?

Toelichting:

Passend vervoer naar passende dagbesteding
Als u gedurende een dagdeel behandeling of begeleiding ontvangt op een locatie die niet dezelfde is als de locatie waar u woont, kan de aanspraak ook het vervoer van en naar die locatie omvatten. Indien de begeleiding of behandeling niet op een externe locatie wordt geleverd, bestaat er geen aanspraak op vervoer.
Uitgangspunt is dat de zorgaanbieder (van de dagbesteding of dagbehandeling) verantwoordelijk is voor het bieden van passend vervoer (naar en van de dichtstbijzijnde passende dagbesteding). Dat kan ook eigen vervoer of openbaar vervoer zijn. De begeleiding die nodig is tijdens vervoer maakt daarvan onderdeel uit.

Terug naar boven


6| Ontspanning en vakantie

Wie betaalt wat?

Toelichting: 

Ontspanning

Voor sommige activiteiten wordt een bijdrage gevraagd, bijvoorbeeld voor materiaalkosten.

Terug naar boven


7| Hulpmiddelen

Wie betaalt wat?

Toelichting: 

Persoonsgebonden hulpmiddelen
Soms hebt u een hulpmiddel nodig dat voor u op maat is gemaakt of alleen door u te gebruiken is, bijvoorbeeld een speciale beenbeugel. Woont u bij Zorggroep Sint Maarten en wordt u daar ook behandeld? Dan vallen deze hulpmiddelen onder de WLZ-zorg.

Terug naar boven


8| Overige producten en diensten

Wie betaalt wat?

Toelichting:

Geestelijke verzorging
Bij diverse locaties van Zorggroep Sint Maarten zijn er geestelijk verzorgers beschikbaar. Daarnaast worden door diverse locaties religieuze activiteiten, zoals kerkdiensten en vieringen georganiseerd.
Mogelijkheden voor u tot het beleven van en leven overeenkomstig zijn godsdienst of levens- overtuiging is een onderwerp waar tijdens de zorgplanbespreking in ieder geval aandacht aan wordt besteed.

Opleveren van de kamer na overlijden
Zorggroep Sint Maarten heeft in goed overleg met de cliëntenraad beleid gemaakt over het leeghalen en opleveren van de kamer na overlijden van een verzekerde. Zorggroep Sint Maarten hanteert ten aanzien van het opleveren van de kamer na overlijden een termijn van een week (7 dagen) om de woning leeg op te leveren. Deze termijn kan in overleg en tegen een vergoeding verlengd worden.

Terug naar boven


 

Meeverhuizen

Voor partnerverblijf hoeft u geen indicatie aan te vragen. De cliënt kan partnerverblijf rechtstreeks met de zorgaanbieder afspreken. De zorgaanbieder vraagt bij het CIZ een indicatiebesluit voor partnerverblijf aan (ZZP0) en registreert de meeverhuizende partner.

Naast verblijf heeft de meeverhuisde partner recht op voorzieningen die niet ten laste van de meeverhuisde partner kunnen komen, waaronder in elk geval:

 • het verstrekken van eten en drinken
 • het schoonhouden van de woonruimte en
 • roerende voorzieningen

Kijk voor meer informatie op de pagina Verblijf in een instelling van het Zorginstituut.

Als de meeverhuisde partner zelf ook zorgbehoevend wordt, maar nog niet voldoet aan de toegangscriteria van de WLZ, zal hij voor zijn zorg een beroep moeten doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of zijn zorgverzekering.

Eigen bijdrage WLZ
De meeverhuisde partner betaalt, net als zijn geïndiceerde partner, een eigen bijdrage WLZ. Het CAK stelt de hoogte van de bijdrage vast en legt de bijdrage op. Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage WLZ op de website van het CAK.

Zie ook: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/m/meeverhuizende-partner-wlz

Terug naar boven


 

Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad voor bewoners van Zorggroep Sint Maarten?

Elke locatie van Zorggroep Sint Maarten heeft een of meerdere Cliëntenaanspreekpersonen (CAP) en elke regio heeft een Regionale Cliëntenraad (RCR). De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners. Daarnaast is er een overkoepelende Centrale cliënten raad (CCR). De centrale cliëntenraad bestaat uit afgevaardigden van alle regionale cliëntenraden van Zorggroep Sint Maarten. De centrale cliëntenraad houdt zich bezig met overkoepelende onderwerpen (zij brengt o.a. advies uit over de begroting van Zorggroep Sint Maarten). Zij houdt zich niet bezig met lokale aangelegenheden.

De rechten en plichten van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Zorggroep Sint Maarten overlegt met de cliëntenraad over allerlei zaken die voor bewoners belangrijk zijn, zoals voeding, veiligheid, geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand.

Er wordt ook overlegd over het aanbieden van producten en diensten die niet onder de WLZ-zorg vallen en wat deze producten en diensten mogen kosten. Dit noemt Zorggroep Sint Maarten ‘aanvullende diensten of extra services’.

Algemene informatie over aanvullende diensten kunt u vinden op de website van Zorggroep Sint Maarten. Specifieke informatie over aanvullende diensten over een locatie, kunt u opvragen bij de betreffende locatie.

Terug naar boven

 

 

Deel of print