Niet tevreden

Heeft u een klacht?

Medewerkers van Zorggroep Sint Maarten (en Maartje) doen er alles aan om u de beste zorg en dienstverlening te bieden. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In zo’n geval gaan we graag samen met u op zoek naar een oplossing.

Bespreek het met de direct betrokkenen
Uiteraard kunt u altijd eerst over uw klacht praten met de betrokken medewerker of diens leidinggevende om een oplossing te vinden voor uw ontevredenheid. Uw suggesties nemen we ter harte om onze dienstverlening niet alleen aan uzelf maar ook aan andere cliënten te verbeteren.

Klacht indienen?
Komt u er niet uit met de direct betrokkenen? Dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Zorggroep Sint Maarten via het klachtenformulier. Binnen drie dagen ontvangt u een reactie.  Ook kunt u bellen met 088 000 5200 om een afspraak te maken met de klachtenfunctionaris.

De klachtenfunctionaris bespreekt met u de mogelijkheden om de problemen op te lossen en de relatie tussen u en de direct betrokkenen te herstellen. Ook is het mogelijk dat de klachtenfunctionaris een bemiddelingsgesprek organiseert en leidt.

==> Naar het klachtenformulier 

Komt u er onverhoopt niet uit?
Dan kunt u zich – met eventuele ondersteuning van de klachtenfunctionaris – richten tot de Raad van Bestuur van de Zorggroep.

Uitgebreide klachtenregeling
Bekijk de Klachtenregeling Zorggroep Sint Maarten voor een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop de Zorggroep omgaat met klachten.

Wet zorg en Dwang
Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en Dwang (hierna Wzd) in werking getreden. De Wzd regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast voor mensen die in een zorginstelling wonen. Heeft u te maken met onvrijwillige zorg? Bent u het niet eens met de beperking in vrijheid of de onvrijwillige opname of verblijf binnen Zorggroep Sint Maarten. Blijf er niet mee zitten, neem contact op met de cliëntvertrouwenspersoon Wet Zorg & Dwang.

Wegwijzer – Bij wie moet u zijn met welke klacht? 
Het lijkt zo nu en dan een doolhof in de zorg. Mensen vragen zich af bij wie ze moeten zijn met een zorgvraag, probleem of klacht. We horen deze vraag ook van cliëntenraden. Drie beroepsverenigingen met leden, die een klachtondersteuning en wegwijzerrol voor hun cliënten vervullen, hebben gezamenlijk een Wegwijzer gemaakt. Op deze manier hopen ze duidelijk te maken wat hun leden voor cliënten kunnen betekenen. Dat zijn namelijk verschillende zaken en de gezondheidszorgwetten zijn hierin leidend.

==> Naar de Wegwijzer 

 

 

 

 

Deel of print