Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Green Deal Duurzame zorg
De Zorggroep vindt het belangrijk om op een steeds duurzamere manier te werken en daarmee onze CO2 voetafdruk structureel te verminderen. Dit betekent dat we ook echt anders moeten gaan werken met elkaar zoals is opgenomen in onze strategische koers van 2023-2025. Een van de stappen die we zetten als organisatie is het ondertekenen van de Green Deal Duurzame Zorg.  Zo volgen we bij de verduurzaming van ons vastgoed diverse sporen die zijn gestoeld op de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

Zo hebben we vanuit deze richtlijnen diverse energiebesparende maatregelen genomen voor duurzame opwekking en isolatie en kunnen onze partners door de inzet van slimme technologie (Pulse) 24/7 onze installaties op afstand monitoren, onderling afstemmen en beheren. Op deze manier hebben we real-time inzicht in ons energieverbruik en kunnen we de installaties zo efficiënt mogelijk laten draaien. Daarnaast hebben we inmiddels diverse locaties uitgerust met zonnepanelen en LED verlichting in de gangen en verblijfruimten. De inzet van hoogwaardige domotica oplossingen zorgen tenslotte eveneens voor mogelijkheden om efficiënter en duurzamer te werken.

Voor nieuw te bouwen  locaties varen we vanuit ons Strategische vastgoed plan waarin we een duurzaamheidsparagraaf opnemen in onze programma’s van eisen die zijn gebaseerd op circulariteit.  In dit beleid is er niet alleen aandacht voor een gezonde woon- en werkomgeving, maar wordt ook een visie op duurzame bedrijfsvoering ontwikkeld. Onderwerpen zijn onder meer afvalscheiding en -verwerking, energie-efficiency, herbruikbare energie, voeding, vervoer en verantwoord ruimtegebruik.

Participatie
Ook op gebied van participatie wil Zorggroep Sint Maarten een bijdrage leveren. Zo werken we in Oldenzaal met trots samen met talenten van de Werkwijzer. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen er de kans om mee te doen en een steentje bij te dragen op de arbeidsmarkt.  Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden en talenten van mensen staan hierbij voorop. Een prachtig uitgangspunt dat we van harte onderschrijven!

Deel of print