Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid neemt steeds meer toe. Ook de Zorggroep heeft op dit vlak diverse stappen gezet en zal dit in de toekomst ook blijven doen. Bij de verduurzaming van ons vastgoed volgen we diverse sporen die zijn gestoeld op de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED).

Zo hebben we vanuit deze richtlijnen diverse energiebesparende maatregelen genomen voor duurzame opwekking en isolatie en kunnen onze partners door de inzet van slimme technologie (Pulse) 24/7 onze installaties op afstand monitoren, onderling afstemmen en beheren. Op deze manier hebben we real-time inzicht in ons energieverbruik en kunnen we de installaties zo efficiënt mogelijk laten draaien. Daarnaast hebben we inmiddels diverse locaties uitgerust met zonnepanelen en LED verlichting in de gangen en verblijfruimten. De inzet van hoogwaardige domotica oplossingen zorgen tenslotte eveneens voor mogelijkheden om efficiënter en duurzamer te werken.

Voor nieuw te bouwen  locaties varen we vanuit ons Strategische vastgoed plan waarin we een duurzaamheidsparagraaf opnemen in onze programma’s van eisen die zijn gebaseerd op circulariteit.  In dit beleid is er niet alleen aandacht voor een gezonde woon- en werkomgeving, maar wordt ook een visie op duurzame bedrijfsvoering ontwikkeld. Onderwerpen zijn onder meer afvalscheiding en -verwerking, energie-efficiency, herbruikbare energie, voeding, vervoer en verantwoord ruimtegebruik.

Participatie
Ook op gebied van participatie wil Zorggroep Sint Maarten een bijdrage leveren. Zo werken we in Oldenzaal met trots samen met talenten van de Werkwijzer. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen er de kans om mee te doen en een steentje bij te dragen op de arbeidsmarkt.  Niet de beperkingen, maar de mogelijkheden en talenten van mensen staan hierbij voorop. Een prachtig uitgangspunt dat we van harte onderschrijven!

Deel of print