Over ons - Zorggroep Sint Maarten header

Inspraak voor cliënten

Inspraak voor cliëntenOnze zorg- en dienstverlening is geen éénrichtingsverkeer. We gaan – op basis van gelijkheid – uit van inspraak en samenwerken. Samen met u werken aan een zo goed mogelijk leven, naar uw eigen inzicht. En samen zijn we verantwoordelijk voor het resultaat.

Inspraak bij zorg- en dienstverlening

Uw inspraak is noodzakelijk om samen uw zorgleefplan te kunnen opstellen. In uw zorgleefplan staan de afspraken die we samen maken over uw wensen en behoeften. En wat Zorggroep Sint Maarten voor u kan betekenen. Basis van uw zorgleefplan vormt de indicatie die u heeft gekregen. Het plan wordt regelmatig met u – of uw (wettelijk) vertegenwoordiger – én de bij uw zorg betrokken medewerkers besproken. Ook wijzigingen in uw zorgleefplan gaan altijd in overleg met u, en met uw instemming.

Invloed op het beleid

Goede zorg en behandeling zijn uiteraard van groot belang. Dat de mensen die met ons verbonden zijn zich fijn voelen en op een prettige manier bij ons kunnen wonen is minstens zo belangrijk. Zorggroep Sint Maarten besteedt hier dan ook veel aandacht aan  en laat zich daarbij ondersteunen door Regionale Cliëntenraden en de Centrale Cliëntenraad.

Ben u niet tevreden?

Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet tevreden bent over het beleid. We nemen uw klachten uiterst serieus en doen er alles aan om naar een oplossing te zoeken. We hebben hiervoor een klachtenregeling.

 

 

Deel of print