Verwijzing voor Medisch Technisch Handelen (MTH) – team

MTH-team per 1 januari 2024 ondergebracht bij Thoez Twente
Let op: per 1 januari 2024 is het MTH-team van Zorggroep Sint Maarten (Maartje) ondergebracht bij Thoez Twente. In dit samenwerkingsverband van Carintreggeland, ZorgAccent, TriviumMeulenbeltZorg, ZGT en Zorggroep Sint Maarten leveren we voortaan gezamenlijk zowel de nachtzorg als de specialistische verpleegkundige zorg bij de mensen thuis in Twente.

Uitgangspunt hierbij is dat alle medewerkers overgaan, met dezelfde arbeidsvoorwaarden. Onze cliënten die nu thuis specialistische verpleegkundige zorg krijgen, ontvangen deze zorg hierdoor veelal van dezelfde medewerkers als nu. Alleen voortaan met een uniform van Thoez. Het specialistische team werkt daarbij nauw samen met onze wijkteams.

Door de krachten te bundelen kunnen we nu en in de toekomst thuis hoogwaardige en kwalitatieve specialistische zorg blijven bieden, die anders in het ziekenhuis zou plaatsvinden. Thoez Twente is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar en levert deze zorgvormen in heel Twente, met uitzondering van Enschede-Haaksbergen.

Voor meer informatie over de werkwijze van Thoez Twente, zie: thoeztwente.nl


Bent u verwijzer en heeft u een vraag of verwijzing voor medisch technisch handelen of medisch specialistische zorg thuis? Neemt u dan contact op met ons Medisch Technische Handelen (MTH) – team

Ons MTH-Team is in Twente 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar om uw cliënt/patiënt thuis specialistische verpleegkundige zorg te bieden. We bieden deze dienst aan vanuit ons label Maatje.

Neem voor meer informatie contact op met:
MTH team (Voor verwijzers )
Telefoonnummer: 06 21 58 62 01

 

 

 

Deel of print