Tijdelijk verblijf Zorggroep Sint Maarten

Zo krijgt u een verwijzing voor een tijdelijk verblijf bij Zorggroep Sint Maarten

Met een indicatie vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz) kunt u een beroep doen op logeeropvang bij Zorggroep Sint Maarten. Een groot deel van de kosten voor deze dienstverlening wordt dan vergoed. Hieronder leest u op welke wijze u een verwijzing kunt krijgen voor de diverse vormen van tijdelijk verblijf.

Tijdelijk verblijf vanuit de Wmo

U kunt zich bij uw gemeente aanmelden voor Wmo-ondersteuning. Zij zijn verantwoordelijk voor het regelen van logeeropvang, ook wel aangeduid als kortdurend verblijf. Deze regeling is bedoeld voor mensen zonder een Wlz-indicatie en is een maatwerkvoorziening. Het aantal uren waar u recht of heeft hangt af van uw situatie en het beleid van uw gemeente.

Tijdelijk verblijf vanuit de Wlz

Heeft u een indicatie voor de Wlz maar heeft u er voor gekozen om thuis te blijven wonen? Dan heeft u in totaal recht op maximaal 156 etmalen per jaar logeeropvang vanuit de Wlz. Dat komt neer op 3 etmalen per week. U kunt de logeeropvang aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).

Tijdelijk verblijf met een verwijzing van de huisarts of behandelend arts (eerstelijnsverblijf)

Als u om medische redenen tijdelijk niet in huis kunt wonen – bijvoorbeeld na een operatie of als uw gezondheid achteruit gaat – dan kan u met een verwijzing van uw huisarts of behandelend arts eveneens tijdelijk bij Zorggroep Sint Maarten verblijven. U krijgt dan bij ons de verzorging en behandeling die u nodig heeft. Deze vorm van tijdelijk verblijf noemen we ook wel eerstelijnsverblijf en maakt onderdeel uit van de basisverzekering.

Heeft u na een operatie of een beroerte veel behandeling nodig?

Dan komt u wellicht in aanmerking voor revalidatie thuis met behulp van onze thuiszorg en behandelaren of revalidatie bij Maartje in Oldenzaal. De huisarts of medisch specialist kan u hiervoor doorverwijzen.

Vragen of direct regelen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of meteen een tijdelijk verblijf regelen bij een van onze locaties? Onze maatschappelijk werkers staan u graag te woord. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Maatschappelijk werk Zorggroep Sint Maarten (Te bereiken via ons algemeen telefoonnummer)
Telefoonnummer: 088 - 000 52 00

Contactformulier Tijdelijk verblijf bij Zorggroep Sint Maarten

Deel of print