mantelzorg Zorggroep Sint Maarten

Mantelzorg – een prachtige vorm van delen

Mantelzorgers zijn mensen die zonder hiervoor betaald te krijgen vaak langdurig zorgen voor iemand in hun omgeving die chronisch ziek of hulpbehoevend is. Vaak is dit een partner of kind, maar het kan ook gaan om een ander familielid of een vriend.

Mantelzorg is een prachtige vorm van delen. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen; het overkomt hem omdat er een emotionele band is met diegene die zorg nodig heeft.

Waardering voor mantelzorgers

Wij koesteren mantelzorgers en waarderen hen om wie ze zijn en wat ze voor een ander betekenen. We doen ons best om mantelzorgers niet alleen te ondersteunen bij een passende manier van mantelzorg binnen de professionele zorgverlening maar ook daadwerkelijk met hen samenwerken. Dit betekent onder meer dat:

  • wij een actieve rol aan de mantelzorger toekennen in het zorgproces
  • onze medewerkers op de hoogte zijn van de mogelijkheden voor mantelzorg en hier proactief mee omgaan
  • wij periodiek de samenwerking tussen professionele zorg en mantelzorg samen met mantelzorgers bespreken

Aangesloten bij Mezzo en Stichting Informele Zorg Twente

Zorggroep Sint Maarten heeft een samenwerkingsverband met MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste en het regionale Stichting Informele Zorg Twente.

MantelzorgNL    SIZ Twente

Iedereen die belangeloos voor een naaste zorgt, kan bij hen terecht voor informatie, advies, ondersteuning en een luisterend oor.

Deel of print