Wie is wie bij woonzorgcentrum Molenkamp in Oldenzaal?

In woonzorgcentrum Molenkamp in Oldenzaal kunt u te maken krijgen met diverse personen en disciplines. We benoemen ze hieronder zodat u precies weet bij wie u terecht kunt voor welke soort vragen:

Gemeenschapsmanager: Marja Wolswijk

Marja WolswijkDe gemeenschapsmanager draagt zorg voor het laten floreren van de gemeenschap Oldenzaal waar Molenkamp onderdeel van uitmaakt. Zij zorgt voor verbinding tussen de diverse organisatieonderdelen binnen de gemeenschap en legt en onderhoudt contacten met relevante externe partijen en netwerken uit de omgeving. De gemeenschapsmanager heeft ook de rol om medewerkers en vrijwilligers te binden aan de gemeenschap. De wens van (toekomstige) cliënten en behoeften van andere (toekomstige) betrokkenen zijn daarbij de leidraad.

Contactverzorgenden

De contactverzorgenden vormen het eerste aanspreekpunt voor de cliënten van Molenkamp. Zij coördineren de zorg en zijn bovendien het aanspreekpunt voor familieleden.

Verzorgenden/Verpleegkundigen

De verzorgenden en verpleegkundigen van Molenkamp helpen cliënten bij:

  • het wassen en aankleden
  • overige dagelijkse handelingen
  • het innemen van medicijnen
  • het geven van injecties
  • etc.

Teamcoaches

De teamcoaches geven coachend leiding aan de diverse teams binnen Molenkamp.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker van Molenkamp begeleidt cliënten en familieleden in het omgaan met een ziekte en de veranderingen in het leven die hieruit voortvloeien. De maatschappelijk werker geeft rondleidingen voor potentiële cliënten en geeft informatie en advies bij verhuizing naar een andere afdeling of ontslag uit Molenkamp.

Huisarts

Natuurlijk heeft u de volledige vrije keuze van uw huisarts. Zij hebben onbeperkt toegang tot ons centrum en, indien u dat wenst, tot uw appartement. Ook kunt u zich te allen tijde tot hen wenden. Alleen op uw verzoek zal de (contact)verzorgende u hierbij helpen of een bezoek regelen.

Diverse behandelaren

Afhankelijk van indicatie, wensen en behoeften kunt u met verschillende behandelaren of specialisten te maken krijgen. Hierbij kunt u denken aan een ergotherapeut, een psycholoog of diëtist.

Activiteitenbegeleider(s)

De activiteitenbegeleiders van Molenkamp begeleiden groepsgewijs cliënten en verzorgen in dat kader een zinvolle dagbesteding. Daarbij is er aandacht voor het welzijn van de cliënten, gecombineerd met het uitvoeren van ontspanningsactiviteiten.

Vertrouwenspersoon

Cliënten die niet tevreden zijn over de dienstverlening van Molenkamp kunnen dit uiteraard altijd bespreken met de betrokken medewerker (en diens leidinggevende). Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan de onafhankelijke vertrouwenspersoon uitkomst bieden. Deze luistert actief naar de cliënt en gaat op zoek naar een oplossing om herhaling van het probleem te voorkomen.

Bij Molenkamp is de vertrouwenspersoon: Ben Veldhuis (T. 0541 – 516 524 | ​E. b.veldhuis5@kpnplanet.nl)

Gemeenschaps Cliëntenraad

De Gemeenschaps Cliëntenraad Oldenzaal behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Molenkamp. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met de zorg, de zorgaanbieding en dienstverlening te maken hebben.

Meer weten of een afspraak maken?

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken met een van bovengenoemde personen? Neem dan contact op via onderstaande gegevens. We staan u graag te woord. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Woonzorgcentrum Molenkamp in Oldenzaal
Neem voor meer informatie contact op met:
Woonzorgcentrum Molenkamp (Oldenzaal)
Telefoonnummer: 0541-516 105

Contactformulier Woonzorgcentrum Molenkamp in Oldenzaal

 

 

 

Deel of print