palliatieve zorg bij Zorggroep Sint Maarten - header

Palliatieve zorg in het verpleeghuis

Palliatieve zorg – afgeleid van het Latijnse woord pallium, dat mantel betekent – is te zien als een mantel van alle zorg die iemand rond het levenseinde nodig heeft. Het is de zorg die niet langer gericht is op genezing, maar op het verlichten van klachten en pijn en het verhogen van de kwaliteit van leven.

Verschil palliatieve zorg en terminale zorg

In verpleeghuizen is vaker sprake van palliatieve zorg dan u wellicht zou denken. Dit komt omdat palliatieve zorg en terminale zorg nog wel eens door elkaar worden gebruikt. Echter, waar palliatieve zorg soms wel jaren kan duren (bijvoorbeeld in het val van dementie), spreken we pas van terminale zorg als de levensverwachting medisch gezien minder dan 3 maanden is.

Kenmerken van palliatieve zorg:

  • voorziet in de verlichting van pijn en andere symptomen;
  • eerbiedigt het leven en ziet de dood als een normaal proces;
  • heeft niet de intentie de dood te bespoedigen of uit te stellen;
  • geeft aandacht aan psychologische en spirituele behoeften;
  • biedt ondersteuning aan de cliënt om een zo actief mogelijk leven te geven tot aan hun dood;
  • biedt ondersteuning aan de naasten;
  • maakt gebruik van een multidisciplinaire aanpak;
  • palliatieve zorg begint vaak al ver voor de terminale fase.

Palliatieve zorg is een natuurlijk onderdeel van onze verpleeghuiszorg waarbij we er alles aan doen om de kwaliteit van leven van onze cliënten zo hoog mogelijk te houden.

Op zoek naar meer informatie? Zie onderstaande websites:

  • De site Over palliatieve zorg helpt je, met informatie, ervaringen van anderen en links naar organisaties die kunnen helpen.
  • Op de website van de Netwerken Palliatieve Zorg Twente is regionale informatie te vinden. Hier zijn ook het Wensenboekje te vinden evenals het Levenspad palliatieve zorg. Beiden kunnen heel helpend zijn om de laatste levensfase zo goed mogelijk vorm te geven.

Beleid rondom levenseinde, wilsverklaring en reanimatie

Onze medewerkers houden zo veel als mogelijk rekening met uw wensen en beslissingen. Zo ook als het gaat om uw wensen rondom reanimatie en levenseinde die worden vastgelegd in uw persoonlijke zorgplan. Indien u wilsverklaringen heeft met betrekking tot deze of andere onderwerpen, laat u dat dan weten? Dan kunnen wij samen met u bespreken hoe hiermee om te gaan.

Reanimatie

De wens tot (niet) reanimeren is een gevoelig thema en niet altijd makkelijk bespreekbaar. Op tijd nadenken en praten over wel of niet reanimeren is belangrijk. De kans op overleven na een reanimatie is voor ouderen klein. Ook worden de nadelige effecten van een reanimatie vaak onderschat. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u, op basis van goede informatie, een juiste keuze kunt maken in uw wensen en deze schriftelijk vast legt.

Het is de verantwoordelijkheid van uw (huis)arts om hierover tijdig met u in gesprek te gaan, uw wens goed vast te leggen, te communiceren en evalueren. Bij het intakegesprek wordt het reanimatiebeleid van Zorggroep Sint Maarten aan u overhandigd. Wanneer u vragen heeft of het lastig vindt om uw wensen te uiten, kunt u daar in alle rust en openheid over praten met uw (huis)arts.

Vragen of een afspraak maken?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van palliatieve zorg in het verpleeghuis? Neem dan contact op met één van onze maatschappelijk werkers. Zij staan u graag te woord. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Maatschappelijk werk Zorggroep Sint Maarten (Te bereiken via ons algemeen telefoonnummer)
Telefoonnummer: 088 - 000 52 00

Contactformulier Palliatieve zorg bij Zorggroep Sint Maarten

 

Deel of print