palliatieve zorg bij Zorggroep Sint Maarten - header

Palliatieve zorg in het verpleeghuis

Palliatieve zorg – afgeleid van het Latijnse woord pallium, dat mantel betekent – is te zien als een mantel van alle zorg die iemand rond het levenseinde nodig heeft. Het is de zorg die niet langer gericht is op genezing, maar op het verlichten van klachten en pijn en het verhogen van de kwaliteit van leven.

Verschil palliatieve zorg en terminale zorg

In verpleeghuizen is vaker sprake van palliatieve zorg dan u wellicht zou denken. Dit komt omdat palliatieve zorg en terminale zorg nog wel eens door elkaar worden gebruikt. Echter, waar palliatieve zorg soms wel jaren kan duren (bijvoorbeeld in het val van dementie), spreken we pas van terminale zorg als de levensverwachting medisch gezien minder dan 3 maanden is.

Kenmerken van palliatieve zorg:

  • voorziet in de verlichting van pijn en andere symptomen;
  • eerbiedigt het leven en ziet de dood als een normaal proces;
  • heeft niet de intentie de dood te bespoedigen of uit te stellen;
  • geeft aandacht aan psychologische en spirituele behoeften;
  • biedt ondersteuning aan de cliënt om een zo actief mogelijk leven te geven tot aan hun dood;
  • biedt ondersteuning aan de naasten;
  • maakt gebruik van een multidisciplinaire aanpak;
  • palliatieve zorg begint vaak al ver voor de terminale fase.

Palliatieve zorg is een natuurlijk onderdeel van onze verpleeghuiszorg waarbij we er alles aan doen om de kwaliteit van leven van onze cliënten zo hoog mogelijk te houden.

Beleid rondom levenseinde, wilsverklaring en reanimatie

Onze medewerkers houden zo veel als mogelijk rekening met uw wensen en beslissingen. Zo ook als het gaat om uw wensen rondom reanimatie en levenseinde die worden vastgelegd in uw persoonlijke zorgplan. Indien u wilsverklaringen heeft met betrekking tot deze of andere onderwerpen, laat u dat dan weten? Dan kunnen wij samen met u bespreken hoe hiermee om te gaan.

Reanimatie

De kans op overleven na een reanimatie is voor ouderen klein. Ook worden de nadelige effecten van een reanimatie vaak onderschat. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u, op basis van goede informatie, een juiste keuze kunt maken in uw wensen. Vanwege de relatief slechte vooruitzichten bij reanimatie is Zorggroep Sint Maarten op het gebied van reanimeren over het algemeen zeer terughoudend.
Wij willen er zeker van zijn dat wij in overeenstemming met uw wens handelen wanneer wij acuut moeten besluiten om wel of niet tot reanimatie over te gaan.

Daarom vragen wij aan iedere cliënt om de wens op dit gebied schriftelijk vast te leggen. Meer over ons beleid rondom reanimatie kunt u lezen in de Informatiebrief Reanimeren Cliënten Uw persoonlijke verklaring omtrent reanimeren wordt vastgelegd in uw zorgleefplan.

Vragen of een afspraak maken?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van palliatieve zorg in het verpleeghuis? Neem dan contact op met één van onze maatschappelijk werkers. Zij staan u graag te woord. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Maatschappelijk werk Zorggroep Sint Maarten (Te bereiken via ons algemeen telefoonnummer)
Telefoonnummer: 088 - 000 52 00

Contactformulier Palliatieve zorg bij Zorggroep Sint Maarten

 

Deel of print