Tijdelijk verblijf Zorggroep Sint Maarten

Kosten en vergoeding voor een tijdelijk verblijf bij Zorggroep Sint Maarten

Logeren bij Zorggroep Sint Maarten kan zowel met een indicatie vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Wet Langdurig Zorg (Wlz) of via een verwijzing van uw huisarts of behandelend arts.

–> Op deze pagina vertellen we hoe u een dergelijke indicatie of verwijzing kunt krijgen.

Om niet voor onverwachte kosten te komen staan, leggen we u graag uit wat een tijdelijk verblijf financieel betekent.

Logeren met een Wmo of Wlz indicatie

Met een indicatie betaalt u een eigen bijdrage voor logeeropvang. De hoogte is afhankelijk van de leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. De eigen bijdrage wordt berekend door het CAK die eveneens de rekening stuurt. U kunt een proefberekening maken op de website van het CAK.

Ontvangt u een persoonsgebonden budget voor Wlz-zorg? Dan kunt u de logeeropvang uit uw pgb betalen.

Logeren om medische redenen

Kunt u om medische redenen tijdelijk niet thuis verblijven? Dan kunt u op advies van de huisarts of behandelend arts tijdelijk bij ons worden verzorgd of verpleegd. Deze vorm van tijdelijk verblijf wordt ook wel eerstelijnsverblijf genoemd en zit in het basispakket van de zorgverzekering. U betaalt dan alleen uw eigen risico.

Vragen of direct regelen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of meteen een tijdelijk verblijf regelen bij een van onze locaties? Onze maatschappelijk werkers staan u graag te woord. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Maatschappelijk werk Zorggroep Sint Maarten (Te bereiken via ons algemeen telefoonnummer)
Telefoonnummer: 088 - 000 52 00

Contactformulier Tijdelijk verblijf bij Zorggroep Sint Maarten

Deel of print