ELV bij Zorggroep Sint Maarten

Eerstelijnsverblijf (ELV): tijdelijke zorg om medische redenen

Als u om medische redenen nog niet of niet meer verantwoord thuis kunt wonen, kunt u een beroep doen op Eerstelijnsverblijf (ELV) bij Zorggroep Sint Maarten: deze tijdelijke zorg is erop gericht dat u zo snel mogelijk weer veilig kunt terugkeren naar uw eigen huis. Daarnaast valt ook palliatieve terminale zorg onder Eerstelijnsverblijf.

Zo komt u in aanmerking voor Eerstelijnsverblijf (ELV)?

U kunt op de volgende manieren in aanmerking komen voor een Eerstelijnsverblijf bij Zorggroep Sint Maarten:

  • Op verwijzing van de huisarts
    De huisarts kan adviseren dat het tijdelijk niet verantwoord is om thuis te wonen terwijl van een noodzakelijke ziekenhuisopname geen sprake is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw gezondheidssituatie achteruit is gegaan. U verhuist dan tijdelijk naar een van onze locaties waar u altijd verpleging en verzorging nabij heeft. Uw huisarts levert in dit geval de medische zorg.
  • Op verwijzing van de medisch specialist in het ziekenhuis
    Als u ontslagen wordt uit het ziekenhuis, maar nog niet kunt terugkeren naar huis en eveneens niet in aanmerking komt voor geriatrische revalidatiezorg, kan de medisch specialist naar ons verwijzen. Zodra u voldoende herstelt bent, keert u dan terug naar huis.

Kosten en vergoeding voor Eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf valt sinds 1 januari 2017 onder de Zorgverzekeringswet en wordt vergoed uit de basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage maar wel het verplichte eigen risico.

Let op: ook als u een indicatie voor verblijf met zorg heeft maar deze thuis ontvangt, kunt u tijdelijk terecht bij Zorggroep Sint Maarten. De kosten worden dan vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Vragen of direct regelen?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden of meteen een Eerstelijnsverblijf regelen bij een van onze locaties? Onze maatschappelijk werkers staan u graag te woord. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Maatschappelijk werk Zorggroep Sint Maarten (Te bereiken via ons algemeen telefoonnummer)
Telefoonnummer: 088 - 000 52 00

Contactformulier Eerstelijnsverblijf (ELV) bij Zorggroep Sint Maarten

Deel of print