Thuiszorg Zorggroep Sint Maarten

Op deze manier regelt u thuiszorg bij Zorggroep Sint Maarten

Als u merkt dat het zelfstandig wonen niet meer vanzelf gaat of dat u geneeskundige zorg nodig heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van onze wijkverpleegkundigen.

Gesprek bij u thuis

Onze wijkverpleegkundige komt bij u thuis en bekijkt samen met u en – indien aanwezig – uw partner en mantelzorger – welke verzorging en verpleging u nodig heeft om thuis te kunnen blijven wonen en welke rol uw partner en mantelzorger hierin kunnen spelen.

Persoonlijk zorgleefplan

De afspraken die u samen met de wijkverpleegkundige heeft gemaakt, leggen we vervolgens vast in uw eigen zorgleefplan. Uiteraard wordt dit plan regelmatig besproken en geëvalueerd, eveneens met het oog op mogelijke veranderende zorgbehoeftes. Indien nodig kunnen we ook specialisten inschakelen als de situatie daarom vraagt, zoals fysiotherapeuten, logopedisten of casemanagers dementie.

Vergoeding vanuit basisverzekering

Met een indicatie voor verzorging en verpleging van onze wijkverpleegkundige worden de kosten vergoed via uw eigen zorgverzekeraar. U betaalt geen eigen bijdrage en geen eigen risico.

Vragen of direct thuiszorg aanvragen?

Wilt u direct thuiszorg regelen bij Zorggroep Sint Maarten? Neem dan contact op met een van onze wijkverpleegkundigen via onderstaand telefoonnummer of vul het contactformulier in. Onze wijkverpleegkundige maakt dan een afspraak met u om samen te kijken op welke wijze we u thuis kunnen ondersteunen.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wijkverpleegkundigen Zorggroep Sint Maarten/Maartje (Te bereiken via ons algemeen telefoonnummer)
Telefoonnummer: 088 - 000 52 00

Contactformulier Thuiszorg

Deel of print