Verzorgingshuis of verpleeghuis Zorggroep Sint Maarten

Praktische informatie en huisregels woonzorgcentra Zorggroep Sint Maarten

Om het leven voor bewoners, medewerkers en bezoekers van onze woonzorgcentra zo aangenaam mogelijk te maken, gelden er enkele huisregels. We zetten de voornaamste huisregels en praktische informatie voor u op een rij. Zie ook de Informatiefolder Welkom bij Zorggroep Sint Maarten.

Ga direct naar de informatie over:

Bezoek is altijd welkom!

Zorggroep Sint Maarten vindt het belangrijk dat onze bewoners hun leven kunnen leven zoals ze dat thuis gewend waren. Bezoek is daarom altijd van harte welkom. We kennen dan ook geen bezoektijden.

Terug naar boven

Veiligheid staat voorop

Veiligheid staat bij Zorggroep Sint Maarten hoog in het vaandel. We hebben dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om goed voorbereid te zijn op calamiteiten. We beschikken over uitvoerige calamiteitenplannen en hebben een goed opgeleide en getrainde crisisorganisatie. Daarnaast mogen onze bewoners erop vertrouwen dat de zorg op een veilige manier wordt verleend. We hebben dan ook duidelijke afspraken vastgelegd over onder andere hygiëne en voedselveiligheid, medicijnverstrekking, het voorkomen van legionella en het verantwoord tillen en verplaatsen van cliënten.

Terug naar boven

Zelf bijdragen aan een veilige omgeving

  • Ook u kunt bijdragen aan een veilige woon- en werkomgeving door de navolgende richtlijnen goed in acht te nemen:
    Neem kennis van de plattegronden met de vluchtroutes en tips wat te doen bij een calamiteit die op diverse plaatsen in het woonzorgcentrum hangen,
  • Wees extra alert bij het gebruik van open vuur. Het branden van kaarsen raden we af.
  • We vragen u (of uw familie) regelmatig uw elektrische apparaten te controleren op het functioneren en op losliggende snoeren. Geef een storing of andere onveilige situaties direct door aan de technische dienst.
  • Plaats geen rolstoelen, rollators of scootmobielen in de gangpaden (maar op de speciaal hiervoor aangewezen plekken). Gangen moeten in het geval van een calamiteit beschikbaar zijn als vluchtweg.

Terug naar boven

Huisdieren toegestaan

U kunt bij Zorggroep Sint Maarten huisdieren houden. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzorging van uw huisdier.

Terug naar boven

Thuiszorg (bij een huurovereenkomst)

Wonen en zorg zijn bij de Zorggroep onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat betekent dat een huurder die bij het aangaan van de huurovereenkomst of naderhand thuiszorg nodig heeft, hij of zij deze zorg dient af te nemen bij Zorggroep Sint Maarten of Maartje. Het opzeggen van de zorgovereenkomst geeft de verhuurder daarbij het recht de huurovereenkomst op te zeggen. Uiteraard worden deze voorwaarden uitvoerig beschreven in de huurovereenkomst.

Terug naar boven

Fotograferen en video

Bij Zorggroep Sint Maarten is het in principe niet toegestaan foto’s te maken of te filmen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de cliënten en/of medewerkers. Natuurlijk is het wel toegestaan een foto te maken van uw familielid, de omgeving, zolang u rekening houdt met de privacy van overige cliënten en/of medewerkers van Zorggroep Sint Maarten.

Terug naar boven

Rookbeleid

Zorginstellingen zijn openbare gebouwen waar een rookverbod geldt. Roken mag alleen in daarvoor bestemde ruimtes. Als u rookt, maken we met u individuele afspraken, waarbij het veiligheidsaspect een belangrijke rol speelt.
Terug naar boven

Zorggroep Sint Maarten betaalpas

Bij Zorggroep Sint Maarten betaalt u als bewoner met een persoonlijke betaalpas. Dit is een sleutelhanger met registratiechip waarmee u kunt betalen in het restaurant, de winkel of andere diensten kunt afrekenen. Contant geld is hierdoor niet meer nodig. Dat is veiliger en makkelijker voor zowel de bewoner als voor de medewerkers. Uw uitgaven worden maandelijks verzameld op een factuur en het totaalbedrag wordt middels een machtiging automatisch geïncasseerd. De betaalpas is te gebruiken op alle locaties van Zorggroep Sint Maarten. Verlies of schade dient u zo snel mogelijk te melden bij een van de medewerkers. Uw pas wordt dan geblokkeerd en er wordt (tegen betaling van € 8,00) een vervangende pas geregeld. Met vragen over de pas en/of de bijbehorende factuur kunt u altijd terecht bij één van de medewerkers. Zij zorgen ervoor dat deze zo snel mogelijk wordt beantwoord.

Terug naar boven

Uw appartement

Op de eerste dag van uw verblijf ontvangt u een sleutel van het appartement. Niemand heeft toegang zonder uw toestemming. Tijdens de opname bespreken we met u of u toestemming wilt geven aan onze medewerkers om bij uw afwezigheid het appartement te mogen betreden voor bijvoorbeeld het bezorgen van de was of medicijnen.

Terug naar boven

De inrichting van uw appartement

U bent vrij uw appartement naar eigen smaak en inzicht in te richten. Het is immers de plek waar u zich helemaal thuis moet voelen. Natuurlijk kunnen we u wel adviseren met tips rondom veiligheid. Denk aan het wegwerken van snoeren en kabels en een bed met verstelbaar hoofd- en voeteneind.

Terug naar boven

Schoonmaak

Eenmaal per week komt de schoonmaakmedewerkster uw appartement schoonmaken. Samen maakt u afspraken wat zij wel en niet mag schoonmaken en op welke dag ze langskomt. In de kasten wordt uit oogpunt van privacy niet schoongemaakt. Als u specifieke extra wensen of vragen heeft, kunt u deze altijd aangeven op onze locaties.

Terug naar boven

Storingen melden

Als er storingen en/of gebreken zijn aan de installatie of apparatuur van het woonzorgcentrum, dan kunt u dit melden aan de verzorging of bij de receptie (indien aanwezig). Zij geven dit door aan de technische dienst. Spoedeisende reparaties worden in principe op dezelfde dag uitgevoerd, overige doorgaans binnen een week.

Terug naar boven

Voeding

Zorggroep Sint Maarten zorgt voor uw eten en drinken. Het gaat hierbij om de gebruikelijke voeding: 3 maaltijden per dag en voldoende drinken, zoals koffie, thee en frisdranken. Zorggroep Sint Maarten zorgt ook voor fruit en tussendoortjes. De voeding voldoet aan de eisen voor gezonde voeding die bijvoorbeeld het Voedingscentrum stelt en wordt bovendien nauw afgestemd met de cliëntenraad.

Terug naar boven

Afvalverwerking

Uit het oogpunt van milieu zamelen onze woonzorgcentra het huisvuil gescheiden in. Papier en glas wordt gescheiden, evenals het (indien relevant) incontinentiemateriaal. De afvalzakken worden door Zorggroep Sint Maarten beschikbaar gesteld.

Terug naar boven

Post

Uw post en kranten worden aan huis bezorgd. Voor post die u zelf wilt verzenden is een postbus geplaatst in het woonzorgcentrum, die eenmaal per dag wordt geleegd.

Terug naar boven

Wasservice

Uw woonzorcentrum verzorgt standaard het wassen van het linnengoed (handdoeken, washandjes, lakens, etc.). Hiervoor hoeft u dus niet te betalen. U kunt zelf bepalen door wie u uw eigen kleding laat wassen. Dit kunt u zelf doen of door naasten laten verzorgen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen dit tegen betaling door Zorggroep Sint Maarten te laten doen. Kijk ook bij Kosten en vergoeding wat u zelf betaalt en wat voor rekening is voor Zorggroep Sint Maarten.

Terug naar boven

Kabeltelevisie, telefoon en internet

Zorggroep Sint Maarten zorgt voor de noodzakelijke aansluitingen voor kabeltelevisie, telefonie en internet in uw appartement. Daarnaast zorgt Zorggroep Sint Maarten voor televisies, radio’s of cd-spelers in de gemeenschappelijke ruimten. Als u dit op uw eigen kamer wilt, dan moet u deze kosten zelf betalen.

Terug naar boven

Welke afspraken gelden bij vertrek?

Als u vertrekt moet u de accommodatie leeg achterlaten. U moet uw spullen uit de accommodatie verwijderen binnen zeven dagen na vertrek. Als u de spullen niet op tijd verwijdert, kunnen wij deze drie maanden ergens opslaan. Als de spullen na drie maanden niet zijn opgehaald, mogen wij beslissen wat we met die spullen doen en ze bijvoorbeeld verkopen. Wij mogen u een vergoeding in rekening brengen voor het opslaan van de spullen. De hoogte van die vergoeding is mede afhankelijk van het aantal te huren m2 en de locatie en bedraagt circa € 100,- per maand.

Terug naar boven

Welke afspraken gelden bij overlijden?

Als uw naaste is overleden, is het belangrijk dat u op een goede manier afscheid neemt. Daarvoor is het nodig dat er ook praktische zaken geregeld worden. U kunt hierover uitgebreid lezen op de pagina “De laatste zorg na Overlijden”

Terug naar boven

Deel of print