Governance, goed bestuur

Op deze pagina treft u een toelichting aan op de ‘governance’ van Zorggroep Sint Maarten. ‘Governance’ is het paraplu-begrip geworden voor de manier waarop (ook in de zorg) een organisatie wordt bestuurd, hoe het interne toezicht is geregeld, en welke regels allemaal van toepassing zijn op zowel de organisatie zelf als ook de bestuurder(s) en interne toezichthouders.

Goed bestuur en deel je leven

Een andere aanduiding voor ‘governance’ is ‘goed bestuur’. Bij de Zorggroep gebruiken we graag dit Nederlandse begrip omdat het duidelijk maakt dat ook bestuur, intern toezicht en de verantwoording daarvan op goede wijze moeten plaatsvinden.

Bij goed bestuur kan onderscheid gemaakt worden tussen de wet- en regelgeving in de sector, en de manier waarop de Zorggroep die wet- en regelgeving concreet invult bij de besturing, beheersing, verantwoording en het interne toezicht.

Voor de Zorggroep staat deel je leven centraal, en dat willen wij daarom ook nadrukkelijk meenemen bij het vormgeven en uitvoeren van goed bestuur.

in de volgende documenten zijn de afspraken voor goed bestuur bij Zorggroep Sint Maarten vastgelegd

 

Deel of print