Overzicht zorgprofielen

Overzicht zorgprofielen (voormalige zorgzwaartepakketten)

Een zorgprofiel (voorheen zorgzwaartepakket) beschrijft welke ondersteuning of zorg iemand nodig heeft die niet zelfstandig kan wonen. Dit omvat wonen, zorg, diensten en eventueel ook dagbesteding en behandeling. Er zijn lichte profielen voor mensen die alleen hulp nodig hebben bij de dagelijkse verzorging. En zware profielen voor mensen met bijvoorbeeld een ernstige beperking of een zware vorm van dementie.

Het aanvragen van een Zorgprofiel gaat via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Zeven verschillende zorgprofielen

Hieronder vindt u een overzicht met de verschillende zorgprofielen voor Verpleging en Verzorging (VV), voorheen Zorgzwaartepakketten. U kunt bij Zorggroep Sint Maarten voor al deze vormen van zorg terecht.

  • VV 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
  • VV 5 Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  • VV 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
  • VV 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
  • VV 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
  • VV 9b Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging

In Hospice Holos proberen we bovendien mensen met een terminale ziekte zo goed als mogelijk het vertrouwde gevoel van thuis te geven. De zorg in Hospice Holos wordt 24 uur per dag verleend door naasten in samenwerking met geschoolde vrijwilligers van de Stichting Leendert Vriel Noordoost Twente en ervaren beroepskrachten van Zorggroep Sint Maarten.

Let op: hoewel er lokaal verschillen kunnen bestaan, heeft u voor een verblijf met zorg in onze woonzorgcentra een Wlz-indicatie met zorgprofiel 5 (voorheen zzp 5) of hoger nodig.

Vragen?

Heeft u vragen over de de verschillende mogelijkheden op het gebied van langdurige zorg (Wlz) bij Zorggroep Sint Maarten of heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie? Neem dan contact op met een van onze maatschappelijk werkers die u graag te woord staan. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Maatschappelijk werk Zorggroep Sint Maarten (Te bereiken via ons algemeen telefoonnummer)
Telefoonnummer: 088 - 000 52 00

Contactformulier mogelijkheden langdurige zorg (Wlz) bij Zorggroep Sint Maarten

Deel of print