GCR Dinkelland-Tubbergen

Regionale Cliëntenraad Dinkelland-Tubbergen

Cliëntenraadswerk in Coronatijd

Wij denken aan u! 

Vriendenstichtingen

Om als Regionale Cliëntenraad (RCR) van Dinkelland-Tubbergen de belangen van de cliënten te vertegenwoordigen is contact met de cliënten, familie en mantelzorgers van groot belang.
In deze bijzondere tijd is het dan ook moeilijk om als cliëntenraadslid je werk te kunnen doen.
Natuurlijk onderhouden we telefonisch contact via Cliënt Aanspreek Personen (CAP).
Dit zijn bijvoorbeeld cliënten, familieleden of anderen die direct in verbinding staan met onze cliënten.

Juist nu is het van belang om ervaringen en signalen die binnenkomen van contacten / familie / mantelzorgers te verzamelen. U kunt hiervoor onderstaand contactformulier invullen.

De signalen en zorgen worden door de RCR besproken met de regiomanager. Daarnaast is er veel contact tussen de voorzitter van de RCR, Alfons Steggink en de regiomanager Judith Besten. De RCR leden worden op deze wijze en via de site van Zorggroep Sint Maarten regelmatig op de hoogte gehouden van de besluiten en maatregelen die genomen worden.

Als medezeggenschapsorgaan en ‘linking pin’ tussen de Zorggroep en cliënten kan de RCR niet direct zaken oplossen, maar wel onder de aandacht van het management brengen.
Persoonlijke zaken over de zorgverlening kunt u natuurlijk met uw eerst verantwoordelijke verzorgende/contactpersoon van Zorggroep Sint Maarten opnemen.

Binnen de regio Dinkelland-Tubbergen is een enthousiaste Regionale Cliëntenraad (RCR) actief die opkomt voor het algemeen welzijn van onze cliënten. Samen met de Centrale Cliëntenraad (waarin iedere RCR is vertegenwoordigd) behartigt de RCR formeel de belangen van al onze intramurale en ambulante cliënten in Dinkelland-Tubbergen. Dus ook voor u.

Met regelmaat gaat de RCR met regiomanager Judith Besten om tafel om het reilen en zeilen op de diverse locaties en in de thuiszorg te bespreken. En altijd vanuit het oogpunt van de cliënt. Voorzitter van de RCR Dinkelland-Tubbergen is Alfons Steggink.

Leden RCR: 

Henny Oude Geerdink (Eeshof, thuiszorg Dinkelland-Tubbergen, vice-voorzitter), Nanda Rademaker (Franciscus), Henk Boom (Gerardus Majella), Alfons Steggink (voorzitter), Helma Kuipers (Sint Jozef), Theo Kattenpoel (Gravenstate), Astrid Koopman (ambtelijk secretaris).

Ogen en oren

Naast deze formele medezeggenschap is er in iedere regio van de Zorggroep een belangrijke rol weggelegd voor Cliënt Aanspreek Personen (CAP) dichtbij de cliënt. Zij vormen de ogen en oren voor de leden van de Cliëntenraad en helpen signalen vanuit de regio bespreekbaar te maken.  Dit kunnen cliënten zijn, maar ook familieleden, vrijwilligers of andere mensen die regelmatig aanwezig zijn op een van de locaties en zo de dagelijkse gang van zaken actief meemaken.

Rapportages

Vragen of aanmelden?

Wilt u meer weten over de RCR Dinkelland-Tubbergen, wilt u een bepaald onderwerp bij hen onder de aandacht brengen of zich aanmelden als lid? Vul dan onderstaand contactformulier in. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Contactformulier RCR Dinkelland-Tubbergen

Deel of print