Wie is wie bij woonzorgcentrum Tiekerhook in Overdinkel?

In woonzorgcentrum Tiekerhook in Overdinkel kunt u te maken krijgen met diverse personen en disciplines. We benoemen ze hieronder zodat u precies weet bij wie u terecht kunt voor welke soort vragen:

Regiomanager Losser: Giovanni Oddo

De regiomanager focust zich op de volgende onderdelen:

  • beleidsontwikkeling op strategisch/tactisch niveau
  • de tactische sturing van het lokaal management (resultaatverantwoordelijk voor de regio)
  • de participatie in en uitbouw van regionale netwerken.

Contactverzorgenden

De contactverzorgenden vormen het eerste aanspreekpunt voor de cliënten van Tiekerhook. Zij coördineren de zorg en zijn bovendien het aanspreekpunt voor familieleden.

Verzorgenden/Verpleegkundigen

De verzorgenden en verpleegkundigen van Tiekerhook helpen cliënten bij:

  • het wassen en aankleden
  • overige dagelijkse handelingen
  • het innemen van medicijnen
  • het geven van injecties
  • etc.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker van Tiekerhook begeleidt cliënten en familieleden in het omgaan met een ziekte en de veranderingen in het leven die hieruit voortvloeien. De maatschappelijk werker geeft rondleidingen voor potentiële cliënten en geeft informatie en advies bij verhuizing naar een andere afdeling of ontslag uit Tiekerhook.

Huisarts

Natuurlijk heeft u de volledige vrije keuze van uw huisarts. Zij hebben onbeperkt toegang tot ons centrum en, indien u dat wenst, tot uw appartement. Ook kunt u zich te allen tijde tot hen wenden. Alleen op uw verzoek zal de (contact)verzorgende u hierbij helpen of een bezoek regelen.

Diverse behandelaren

Afhankelijk van indicatie, wensen en behoeften kunt u met verschillende behandelaren of specialisten te maken krijgen. Hierbij kunt u denken aan een ergotherapeut, een psycholoog of diëtist.

Activiteitenbegeleider(s)

De activiteitenbegeleiders van Tiekerhook begeleiden groepsgewijs cliënten en verzorgen in dat kader een zinvolle dagbesteding. Daarbij is er aandacht voor het welzijn van de cliënten, gecombineerd met het uitvoeren van ontspanningsactiviteiten.

Regionale Cliëntenraad

De Regionale Cliëntenraad Losser behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Tiekerhook. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met de zorg, de zorgaanbieding en dienstverlening te maken hebben.

Meer weten of een afspraak maken?

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken met een van bovengenoemde personen? Neem dan contact op via onderstaande gegevens. We staan u graag te woord. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Woonzorgcentrum Tiekerhook in Overdinkel
Neem voor meer informatie contact op met:
Woonzorgcentrum Tiekerhook (Overdinkel)
Telefoonnummer: 088-000 5200

 

Contactformulier Woonzorgcentrum Tiekerhook in Overdinkel

 

 

Deel of print