GCR Gelderland

Regionale Cliëntenraad Gelderland-Utrecht

— Cliëntenraadswerk in Coronatijd —

Wij denken aan u! 

Vriendenstichtingen

Om als Regionale Cliëntenraad (RCR) van Gelderland-Utrecht de belangen van de cliënten te vertegenwoordigen is contact met de cliënten, familie en mantelzorgers van groot belang.
In deze bijzondere tijd is het dan ook moeilijk om als cliëntenraadslid je werk te kunnen doen.
Natuurlijk onderhouden we telefonisch contact via onze cliëntaanspreekpersonen (CAP).
Dit zijn bijvoorbeeld cliënten, familieleden of anderen die direct in verbinding staan met onze cliënten.

Juist nu is het van belang om ervaringen en signalen die binnenkomen van contacten / familie / mantelzorgers te verzamelen. U kunt hiervoor een mail sturen aan: RCRGelderland-utrecht@zorggroepsintmaarten.nl

De signalen en zorgen worden door de RCR besproken met de regiomanager. Daarnaast is er op dit moment wekelijks contact tussen de voorzitter van de GCR, Jopie Pietersen en de regiomanager. De GCR leden worden op deze wijze en via de site van Zorggroep Sint Maarten regelmatig op de hoogte gehouden van de besluiten en maatregelen die genomen worden.

Als medezeggenschapsorgaan en ‘linking pin’ tussen de Zorggroep en cliënten kan de RCR niet direct zaken oplossen, maar wel onder de aandacht van het management brengen.
Persoonlijke zaken over de zorgverlening kunt u natuurlijk met uw eerst verantwoordelijke verzorgende/contactpersoon van Zorggroep Sint Maarten opnemen.

—-

Binnen de regio Gelderland is een enthousiaste Regionale Cliëntenraad (RCR) actief die opkomt voor het algemeen welzijn van onze cliënten in Gelderland. Samen met de Centrale Cliëntenraad (waarin iedere RCR is vertegenwoordigd) behartigt de RCR formeel de belangen van al onze intramurale en ambulante cliënten in Gelderland. Dus ook voor u.

Met regelmaat gaat de RCR met de regiomanager om tafel om het reilen en zeilen op de diverse locaties en in de thuiszorg te bespreken. En altijd vanuit het oogpunt van de cliënt.

De RCR Gelderland bestaat uit: Marjan Hoentjen, An Wijnants, Jopie Pietersen, Yvonne Loman, Astrid Welmer en Renate Mooi

Onderaan deze pagina stellen zij zich hier graag aan u voor.

Ogen en oren

Naast deze formele medezeggenschap is er in iedere regio van de Zorggroep een belangrijke rol weggelegd voor cliëntaanspreekpersonen (CAP) dichtbij de cliënt. Zij vormen de ogen en oren voor de leden van de Cliëntenraad en helpen signalen vanuit de regio bespreekbaar te maken. Dit kunnen cliënten zijn, maar ook familieleden, vrijwilligers of andere mensen die regelmatig aanwezig zijn op een van de locaties en zo de dagelijkse gang van zaken actief meemaken.

Rapportages

Vragen of aanmelden?

Wilt u meer weten over de RCR Gelderland, wilt u een bepaald onderwerp bij hen onder de aandacht brengen of zich aanmelden als lid (zie hiervoor de uitgebreide profielschets van een RCR-lid)? Vul dan onderstaand contactformulier in. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Contactformulier RCR Gelderland

Even voorstellen

Marjan Hoentjen

Hallo, mijn naam is Marjan Hoentjen. Ik ben geboren in Laren. Vanaf mijn vierde jaar woon ik in Lochem, nu al weer 60 jaar. Ik woon samen met Jan (niet getrouwd , wel 47 jaar samen). Ik heb 44 jaar als verzorgende IG bij Stichting Sutfene gewerkt. Ben nu met pre- pensioen. Mijn moeder en schoonmoeder wonen op Gudula. Ik zit ondertussen al 5 jaar in de cliëntenraad. Bij Stichting Sutfene heb ik 13 jaar in de OR gezeten, dus ik ken het vele leeswerk! Ik ben 4 tot 5 keer in de week op Gudula, dus zin in een praatje met mij? Spreek me maar aan.

Mijn hobby’s zijn fietsen, wandelen, lezen, uit eten gaan of zelf eten koken en biljarten, ik speel mee in de competitie bij Bousema in het district Berkel en Slinge.


Jopie Pietersen

Dag, ik ben Jopie Pietersen, geboren in Apeldoorn,  23 juni 1947, getrouwd met Frans, moeder van 2 dochters en 4 kleinzoons.
Ik ben werkzaam geweest in een verzorgingshuis in Beekbergen als verzorgende, maar ook als organisator van activiteiten voor de groepsverzorging. Ook volgde ik in die tijd de studie maatschappelijk werk met  de afstudeerrichting gerontologie.

Na onze verhuizing naar de Achterhoek ging ik werken in Tusselerhof in Lochem als hoofd activiteiten en teamleider groepsverzorging. Ik kwam in aanraking met de Regionale Cliëntenraad doordat ik “maatje”  werd van de moeder van mijn vriendin. Zij kwam wonen in Gudula. Sinds  januari ben ik voorzitter van de Regionale Cliëntenraad Gelderland.

Naast mijn werk in de cliëntenraad coördineer ik de collectes van de Alzheimer Stichting en ben ik werkzaam als vrijwilligster in een kringloopwinkel. Fietsen en hardlopen zijn mijn sportieve activiteiten. Ook reis ik graag.

Ik vind het boeiend om de ontwikkelingen in de ouderenzorg mee te maken en in te zetten voor het welzijn van ouderen!


Yvonne Loman

Mijn naam is Yvonne Loman, 53 jaar en getrouwd met Han. Wij wonen in Lochem. Wij hebben vier kinderen, een kleinkind en een hond.

Ik werk 32 jaar als doktersassistente bij een huisartsenpraktijk in Lochem. Mijn hobby’s zijn volleybal, Pilatus en ik studeer piano. Sinds enkele jaren ben ik vertrouwenscontactpersoon bij de volleybalvereniging. Ik vind het geweldig om, en nu ook samen met ons eerste kleinkind, te wandelen met de hond.

Gudula is voor mij al langere tijd bekend terrein. Zo heb ik mijn moeder in het verleden ‘s avonds geholpen met de koffieschenken avond. Later ben ik zelf ook in Gudula vrijwilligster geweest. Ook vanuit mijn beroep ben ik bekend met Gudula.

Ruim een jaar geleden werd ik door Marianne Gerritsma (voormalig regiomanager Gelderland) benaderd om lid te worden van de Regionale Cliëntenraad. Mijn schoonmoeder woont nu drie jaar op Gudula en ik weet dus wat er speelt, waardoor ik als lid van de Regionale Cliëntenraad mijn steentje kan bijdragen.

De Regionale Cliëntenraad probeert de belangen van alle cliënten van Polbeek en Gudula op een juiste manier te vertegenwoordigen. Een mooie en uitdagende klus!


Astrid Welmer

Ik ben Astrid Welmer, geboren in Gorssel, 63 jaar oud en getrouwd met Aard. We hebben twee kinderen, een hond en wonen in Laren.
Ik heb in de zorg gewerkt en later voor de kinderen en vele oppas kinderen gezorgd.  Mijn hobby’s zijn kamperen met de caravan,
schilderen en lezen. Al bijna veertig jaar ben ik EHBO lid en bestuurslid en heb in diverse besturen gezeten van belangenverenigingen.

Op mijn vijftigste kwam ik in contact met Gudula, omdat ik thuiszorg nodig had en nog heb. Later werd ik gevraagd voor de cliëntenraad als vertegenwoordiger van de thuiszorgcliënten.

Omdat ik in de zorg gewerkt heb en zelf cliënt van de thuiszorg ben kan ik meedenken en wil ik mij inzetten voor de belangen van deze cliëntengroep binnen de regio Gelderland.


Renate Mooi

Mijn naam is Renate Mooi, ik ben 51 jaar  en 27 jaar getrouwd met Edwin, wij wonen sinds 2012 in Eefde. We hebben 4 zoons, een kat en 2 honden.  In mijn vrije tijd sport ik, wandel met onze honden, maak uitstapjes, graag veel met ons gezin en ben ik actief op het gebied van vrijwillige functies.

Ik heb in het verleden veel oppaskinderen gehad, diverse administratieve functies , 5 jaar gewerkt in een Geboortekliniek in Den Haag en werk sinds onze komst naar Eefde vanaf 2013 met heel veel plezier bij de patiënten administratie van Gelre ziekenhuizen.

Zorggroep Sint Maarten ken ik vanaf april 2019.
Mijn ouders zijn in april 2019 op Gudula gekomen, dit voor een tijdelijke opvang. Helaas is mijn moeder in juni 2019 overleden en kon mijn vader een woning krijgen in de Polbeek.
Eind 2019 ben ik via Marianne Gerritsma benaderd om bij de Regionale Cliëntenraad te komen.
Het voelt als een eer en ik hoop dat ik in de belangen van de cliënten wat kan betekenen.

Deel of print