GCR Gelderland

Regionale Cliëntenraad Gelderland-Utrecht

Binnen de regio Gelderland-Utrecht is een enthousiaste Regionale Cliëntenraad (RCR) actief die opkomt voor het algemeen welzijn van onze cliënten in de regio. Samen met de Centrale Cliëntenraad (waarin iedere RCR is vertegenwoordigd) behartigt de RCR formeel de belangen van al onze intramurale en ambulante cliënten in Gelderland-Utrecht. Dus ook voor u.

Met regelmaat gaat de RCR met de regiomanager om tafel om het reilen en zeilen op de diverse locaties en in de thuiszorg te bespreken. En altijd vanuit het oogpunt van de cliënt.

De RCR Gelderland-Utrecht bestaat uit:

Hans Visser (VZ), Astrid Welmer, Jopie Pietersen, Richard Cijnssen en Cora v. Miltenburg

RCR Gelderland-Utrecht: v.l.n.r. Hans Visser (VZ), Astrid Koopman (ambtelijk secretaris), Astrid Welmer, Jopie Pietersen, Richard Cijnssen en Cora v. Miltenburg

Onderaan deze pagina stellen enkele leden zich graag aan u voor.

Ogen en oren

Naast deze formele medezeggenschap is er in iedere regio van de Zorggroep een belangrijke rol weggelegd voor cliëntaanspreekpersonen (CAP) dichtbij de cliënt. Zij vormen de ogen en oren voor de leden van de Cliëntenraad en helpen signalen vanuit de regio bespreekbaar te maken. Dit kunnen cliënten zijn, maar ook familieleden, vrijwilligers of andere mensen die regelmatig aanwezig zijn op een van de locaties en zo de dagelijkse gang van zaken actief meemaken.

Verslagen

Vragen of aanmelden?

Wilt u meer weten over de RCR Gelderland-Utrecht, wilt u een bepaald onderwerp bij hen onder de aandacht brengen of zich aanmelden als lid (zie hiervoor de uitgebreide profielschets van een RCR-lid)? Vul dan onderstaand contactformulier in. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Astrid Koopman (Ambtelijk Secretaris RCR)
Telefoonnummer: 06-10453894

Contactformulier RCR Gelderland

Even voorstellen

Jopie Pietersen

Dag, ik ben Jopie Pietersen, geboren in Apeldoorn, 23 juni 1947, getrouwd met Frans, moeder van 2 dochters en 4 kleinzoons.
Ik ben werkzaam geweest in een verzorgingshuis in Beekbergen als verzorgende, maar ook als organisator van activiteiten voor de groepsverzorging. Ook volgde ik in die tijd de studie maatschappelijk werk met  de afstudeerrichting gerontologie.

Na onze verhuizing naar de Achterhoek ging ik werken in Tusselerhof in Lochem als hoofd activiteiten en teamleider groepsverzorging. Ik kwam in aanraking met de Regionale Cliëntenraad doordat ik “maatje” werd van de moeder van mijn vriendin. Zij kwam wonen in Gudula. Sinds  januari ben ik voorzitter van de Regionale Cliëntenraad Gelderland-Utrecht.

Naast mijn werk in de cliëntenraad coördineer ik de collectes van de Alzheimer Stichting en ben ik werkzaam als vrijwilligster in een kringloopwinkel. Fietsen en hardlopen zijn mijn sportieve activiteiten. Ook reis ik graag.

Ik vind het boeiend om de ontwikkelingen in de ouderenzorg mee te maken en in te zetten voor het welzijn van ouderen!


Astrid Welmer

Ik ben Astrid Welmer, geboren in Gorssel, 63 jaar oud en getrouwd met Aard. We hebben twee kinderen, een hond en wonen in Laren.
Ik heb in de zorg gewerkt en later voor de kinderen en vele oppas kinderen gezorgd.  Mijn hobby’s zijn kamperen met de caravan,
schilderen en lezen. Al bijna veertig jaar ben ik EHBO lid en bestuurslid en heb in diverse besturen gezeten van belangenverenigingen.

Op mijn vijftigste kwam ik in contact met Gudula, omdat ik thuiszorg nodig had en nog heb. Later werd ik gevraagd voor de cliëntenraad als vertegenwoordiger van de thuiszorgcliënten.

Omdat ik in de zorg gewerkt heb en zelf cliënt van de thuiszorg ben kan ik meedenken en wil ik mij inzetten voor de belangen van deze cliëntengroep binnen de regio Gelderland-Utrecht.


Hans Visser

Mijn naam is Hans Visser. Mijn band met Gaza is ontstaan via mijn schoonmoeder. Zij heeft er jarenlang gewoond, eerst in een mooie kamer boven het entreeplein en later vanuit de afdeling Lelie met een fraai uitzicht op datzelfde plein en de Dorpsstraat.

In mijn arbeidsleven ben ik altijd verbonden geweest met voortgezet onderwijs. Vele jaren als docent biologie en later in directiefuncties.

Vanaf september 2020 behartigen Cora van Miltenburg en ondergetekende als cliëntraadsleden van Gaza zo goed mogelijke belangen van de ouderen die daar wonen, begeleid en/of verpleegd worden. Tevens vertegenwoordig ik onze regio in de centrale cliëntenraad van Zorggroep Sint Maarten.


Cora van Miltenburg

Ik ben Cora van Miltenburg, getrouwd, moeder en oma. Opgegroeid op een boerderij in Harmelen. De opleiding ziekenverzorgster gevolgd en daarna in de ouderenzorg gewerkt. Op mijn 40e ben ik omgeschoold tot doktersassistente en  tot april 2022 gewerkt in een huisartsenpraktijk.

Mijn (schoon)ouders hebben gewoond in de aanleunwoningen van Gaza, en mijn moeder nog een tijdje in Gaza. Ik voel me betrokken bij de kwetsbare ouderen in onze samenleving en hoop via de cliëntenraad een beetje “mee” te kunnen zorgen.

Deel of print