Wie is wie bij woonzorgcentrum Gravenstate in Denekamp

In woonzorgcentrum Gravenstate in Denekamp kunt u te maken krijgen met diverse personen en disciplines. We benoemen ze hieronder zodat u precies weet bij wie u terecht kunt voor welke soort vragen:

Gemeenschapsmanager: Sjaak Leferink

De gemeenschapsmanager draagt zorg voor het laten floreren van de gemeenschap Dinkelland-Tubbergen waar Gravenstate onderdeel van uitmaakt. Hij zorgt voor verbinding tussen de diverse organisatieonderdelen binnen de gemeenschap en legt en onderhoudt contacten met relevante externe partijen en netwerken uit de omgeving. De gemeenschapsmanager heeft ook de rol om medewerkers en vrijwilligers te binden aan de gemeenschap. De wens van (toekomstige) cliënten en behoeften van andere (toekomstige) betrokkenen zijn daarbij de leidraad.

Contactverzorgenden

De contactverzorgenden vormen het eerste aanspreekpunt voor de cliënten van Gravenstate. Zij coördineren de zorg en zijn bovendien het aanspreekpunt voor familieleden.

Verzorgenden/Verpleegkundigen

De verzorgenden en verpleegkundigen van Gravenstate helpen cliënten bij:

  • het wassen en aankleden
  • overige dagelijkse handelingen
  • het innemen van medicijnen
  • het geven van injecties
  • etc.

Teamcoaches

De teamcoaches geven coachend leiding aan de diverse teams binnen Gravenstate.

De maatschappelijk werker van Gravenstate begeleidt cliënten en familieleden in het omgaan met een ziekte en de veranderingen in het leven die hieruit voortvloeien. De maatschappelijk werker geeft rondleidingen voor potentiële cliënten en geeft informatie en advies bij verhuizing naar een andere afdeling of ontslag uit Gravenstate.

Huisarts

Natuurlijk heeft u de volledige vrije keuze van uw huisarts. Zij hebben onbeperkt toegang tot ons centrum en, indien u dat wenst, tot uw appartement. Ook kunt u zich te allen tijde tot hen wenden. Alleen op uw verzoek zal de (contact)verzorgende u hierbij helpen of een bezoek regelen.

Diverse behandelaren

Afhankelijk van indicatie, wensen en behoeften kunt u met verschillende behandelaren of specialisten te maken krijgen. Hierbij kunt u denken aan een ergotherapeut, een psycholoog of diëtist.

Activiteitenbegeleider(s)

De activiteitenbegeleiders van Gravenstate begeleiden groepsgewijs cliënten en verzorgen in dat kader een zinvolle dagbesteding. Daarbij is er aandacht voor het welzijn van de cliënten, gecombineerd met het uitvoeren van ontspanningsactiviteiten.

Vertrouwenspersoon

Cliënten die niet tevreden zijn over de dienstverlening van Gravenstate kunnen dit uiteraard altijd bespreken met de betrokken medewerker (en diens leidinggevende). Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, kan de onafhankelijke vertrouwenspersoon uitkomst bieden. Deze luistert actief naar de cliënt en gaat op zoek naar een oplossing om herhaling van het probleem te voorkomen.

Bij Gravenstate is de vertrouwenspersoon: André Zegveld ​(T. 0541 – 352 236 | 06 – 536 62 619 | E. awj.zegveld@kpnmail.nl)

Gemeenschaps Cliëntenraad

De Gemeenschaps Cliëntenraad Dinkelland-Tubbergen behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Gravenstate. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die met de zorg, de zorgaanbieding en dienstverlening te maken hebben.

Meer weten of een afspraak maken?

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken met een van bovengenoemde personen? Neem dan contact op via onderstaande gegevens. We staan u graag te woord. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Woonzorgcentrum Gravenstate in Denekamp
Neem voor meer informatie contact op met:
Woonzorgcentrum Gravenstate (Denekamp)
Telefoonnummer: 0541 – 35 80 45

 

Contactformulier Woonzorgcentrum Gravenstate in Denekamp

 

 

 

Deel of print