Geheugenpolikliniek: vergeetachtig, of is er meer aan de hand?

Iedereen vergeet wel eens wat, zeker bij het ouder worden. Maar… wanneer is er sprake van méér dan ‘vergeetachtigheid passend bij uw leeftijd’? Lichamelijke beperkingen of toenemende sociale problemen zijn vaak belangrijke extra signalen dat er iets mis is. De geheugenpoli doet uitgebreid onderzoek naar uw klachten en betrekt daarbij ook uw persoonlijke situatie.

Wanneer biedt de geheugenpolikliniek uitkomst?

U kunt terecht bij de geheugenpolikliniek als u:

  • steeds vaker ‘iets vergeet’
  • zich ongerust maakt over toenemende vergeetachtigheid
  • door uw geheugen sociale problemen of beperkingen ondervindt

Hoe ziet een onderzoek eruit?

De geheugenpoli beschikt over een team met verschillende specialisten. Deze specialisten gaan samen op zoek naar de mate van uw geheugenproblemen, de oorzaak en eventuele oplossingen. Misschien is een medische of psychologische behandeling nodig. Of mogelijk zijn er praktische oplossingen die uw geheugenprobleem beter hanteerbaar maken. Het onderzoek bestaat onder andere uit:

  • een huisbezoek
  • een algemeen medisch onderzoek
  • een neuro-psychologisch onderzoek. Soms is verder neurologisch onderzoek en eventueel een CT-scan van het hoofd noodzakelijk. Dit onderzoek vindt dan plaats in het ziekenhuis in Hengelo.
  • Ook kunnen een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist nog aanvullend onderzoek verrichten.

De arts bespreekt de resultaten van het onderzoek en persoonlijke adviezen altijd met u en uw familie.

Waar vindt u de geheugenpolikliniek?

De geheugenpolikliniek bevindt zich in het Maartje Behandelcentrum in Losser (Lutterstraat 4). Een deel van het onderzoek wordt bij u thuis afgenomen.

Verwijzing en vergoeding voor de geheugenpolikliniek

Voor het onderzoek van de geheugenpoli is een verwijzing nodig van uw arts. De kosten voor het onderzoek worden vergoed door uw zorgverzekeraar, uiteraard met aftrek van uw eigen risico. Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg, dan worden de kosten vanuit deze wet vergoed.

Vragen of een afspraak maken?

Wilt u meer weten over de geheugenpoli of een afspraak maken? Neem dan contact op met één van onze specialisten ouderengeneeskunde. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We streven er naar uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Specialisten ouderengeneeskunde
Neem voor meer informatie contact op met:
Specialisten ouderengeneeskunde (Zorggroep Sint Maarten)
Telefoonnummer: 053 - 537 5604

Contactformulier Geheugenpoli

Deel of print