Over ons - Zorggroep Sint Maarten header

Raad van bestuur

Goede zorg en goed bestuur is voor Zorggroep Sint Maarten vanzelfsprekend. Daarbij hoort het toepassen van de governance code zorg. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht door financiële en inhoudelijke rapportages. Bijvoorbeeld over de strategie en dat Zorggroep Sint Maarten de wet naleeft. Maar ook over hoe wij onze zorg- en dienstverlening (laten) controleren. En hoe veilig onze zorg- en dienstverlening is. En op welke manier wij (ver)bouwprojecten uitvoeren en onze belofte waarmaken.

De raad van bestuur van Zorggroep Sint Maarten bestaat uit:

Deel of print