Specialist ouderengeneeskunde: zorg voor kwetsbare ouderen

Als u verschillende gezondheidsproblemen heeft als gevolg van het ouder worden, kan een specialist ouderengeneeskunde uitkomst bieden. Een specialist ouderengeneeskunde is gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen.

Waarmee kan een specialist ouderengeneeskunde u helpen?

Een specialist ouderengeneeskunde onderzoekt uw gezondheid, uw leefsituatie en uw omgeving. Hij of zij beoordeelt welke zorg u nodig heeft en verzorgt waar mogelijk zelf de behandeling. Waar nodig adviseert hij of zij over de zorg door anderen, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verzorgenden en verpleegkundigen.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Een specialist ouderengeneeskunde kijkt niet alleen naar uw ziekte(n), maar óók naar de gevolgen ervan:

  • wat betekenen uw gezondheidsproblemen voor uw dagelijks leven en voor uw omgeving?
  • wat zijn uw wensen en wat is haalbaar?
  • welke zorg houdt uw ‘beperkingen’ zo klein mogelijk?

Een specialist ouderengeneeskunde schenkt veel aandacht aan de kwaliteit van uw leven. Hij volgt u langdurig waardoor hij/zij kan nagaan of de zorg u helpt optimaal volgens uw eigen wensen te leven. Een specialist ouderengeneeskunde overlegt met u over het verloop van uw ziekte(n) op de langere termijn. Zijn er levensvragen die u bezighouden? Overweegt u af te zien van een bepaalde behandeling? Uw wensen staan altijd centraal.

Verwijzing en vergoeding voor een specialist ouderengeneeskunde

In principe kan elke oudere of chronisch zieke met ingewikkelde gezondheidsproblemen een beroep doen op een specialist ouderengeneeskunde. Veelal worden patiënten door hun huisarts verwezen naar een specialist ouderengeneeskunde. U kunt ook zelf contact met ons opnemen. Wij zorgen dan voor afstemming met uw huisarts.

Behandeling door een specialist ouderengeneeskunde wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) voor cliënten met een Wlz-indicatie. Heeft u geen Wlz-indicatie, dan worden de kosten vergoed door uw zorgverzekeraar (met inachtneming van het eigen risico).

Vragen of een afspraak maken?

Wilt u meer weten of wilt u meteen een afspraak maken? Neem dan contact op met één van onze specialisten ouderengeneeskunde. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We streven er naar uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Specialisten ouderengeneeskunde
Neem voor meer informatie contact op met:
Specialisten ouderengeneeskunde (Zorggroep Sint Maarten)
Telefoonnummer: 053 - 537 5604

Contactformulier Specialist Ouderengeneeskunde

Deel of print