Psychologie: snelle en doelgerichte hulp

Aan elke locatie van Zorggroep Sint Maarten in Twente en Gelderland is een psycholoog verbonden. De psycholoog maakt deel uit van het multidisciplinaire team dat zich richt op gezondheid en algeheel welbevinden van cliënten.

Wanneer kan een psycholoog uitkomst bieden?

De psycholoog wordt vaak ingeschakeld bij gedragsproblemen en stemmings- en angststoornissen. Bij mensen met (een vorm van) dementie kunnen individuele gesprekken een enkele keer verlichting bieden, maar veel vaker worden de zorgteams ondersteund met gerichte omgangsadviezen. Ook mantelzorgers kunnen begeleid worden bij het omgaan met cliënten met cognitieve of gedragsproblemen.

Bij cliënten die op de revalidatie-afdeling verblijven is de psycholoog vaak betrokken als het gaat om vragen over het cognitieve functioneren, het vervolgtraject en/of verwerkingsproblematiek.

In alle gevallen wordt nauw samengewerkt met de specialist ouderengeneeskunde, zorgteams en andere disciplines.

Hoe ziet de psychologische hulp eruit?

Waar mogelijk worden psychologische diagnostiek en begeleiding via individuele gesprekken geboden. Maar vaak zijn tevens de observaties van het zorgteam noodzakelijk voor het verkrijgen van een goed beeld en soms worden gerichte observatielijsten gebruikt. Ook informatie van familie of andere mantelzorgers kan vaak helpen bij het maken van een analyse van het gedrag. Alle informatie moet uiteindelijk leiden tot een psychologisch advies over bv. de dagelijkse omgang, activiteiten of leefritme.

Vergoeding

De psychologische hulp wordt vergoed vanuit het zorgzwaartepakket (Wet Langdurige Zorg) en in het geval van revalidatie uit de zorgverzekering.

Onze psychologen

Vragen of een afspraak maken?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van psychologie of een afspraak maken? Neem dan contact op met onze psychologen. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We streven er naar uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Psychologen Zorggroep Sint Maarten (Via Behandelcentrum)
Telefoonnummer: 088 – 000 52 05

Contactformulier Psychologie

 

Deel of print