mpt thuis Zorggroep Sint Maarten

Modulair pakket thuis: Wlz-zorg thuis ontvangen

Met een modulair pakket thuis kunt u thuis zorg ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U kiest dan zelf van welke zorg uit het zorgpakket u gebruik wilt maken. Dit kan handig zijn als u geen behoefte heeft aan bepaalde zorg waar u wel recht op hebt (omdat een mantelzorger u hierbij helpt bijvoorbeeld) of deze juist zelf wil inkopen met een persoonsgebonden budget.

Wat zit er in een modulair pakket thuis (mpt)?

Op basis van uw Wlz-indicatie spreekt u (of uw vertegenwoordiger) af welke zorg u thuis wilt ontvangen. Deze zorg kan bestaan uit:

 • verpleging
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding
 • Wlz-behandeling
 • vervoer naar de behandeling (met begeleiding)
 • logeeropvang (respijtzorg voor uw mantelzorgers)
 • huishoudelijke hulp (Zorggroep Sint Maarten biedt deze voorziening uitsluitend in Eindhoven)

Wat zit er niet in een modulair pakket thuis?

 • geneeskundige zorg van algemene aard, psychiatrische zorg, farmaceutische zorg, hulpmiddelen en tandheelkundige zorg. Voor deze vormen van zorg bent u aangewezen op uw eigen zorgverzekeraar.
 • eten en drinken
 • woningaanpassingen en mobiliteitshulpmiddelen. Hiervoor kunt u een beroep doen op de wmo (via uw gemeente).

Welke voorwaarden gelden er?

Om in aanmerking te komen voor een modulair pakket thuis gelden enkele voorwaarden:

 • u heeft een indicatie voor Wlz-zorg waaruit blijkt dat u blijvende behoefte heeft aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft
 • de zorg moet op een verantwoorde en doelmatige wijze thuis geleverd kunnen worden. U moet veilig en gezond thuis kunnen wonen en de zorg thuis mag niet duurder zijn dan in een zorginstelling. Uw zorgkantoor overlegt hierover met u.

Kosten en vergoeding modulair pakket thuis

Voor het modulair pakket thuis betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent deze bijdrage die afhankelijk is van uw persoonlijke situatie. Het CAk stuurt eveneens de rekening. Op de website van het CAK kunt u een proefberekening doen.

Vragen?

Heeft u vragen over de mogelijkheden van een modulair pakket thuis voor uw situatie? Onze wijkverpleegkundigen helpen u graag verder. Het contactformulier invullen mag natuurlijk ook. We proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wijkverpleegkundigen Zorggroep Sint Maarten/Maartje (Te bereiken via ons algemeen telefoonnummer)
Telefoonnummer: 088 - 000 52 00

Contactformulier Modulair Pakket Thuis

 

Deel of print